Въвежда се временна организация на движението заради Маратон „Стара Загора”

Въвежда се временна организация на движението заради Маратон Стара Загора

Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон Стара Загора 2019 на 31 март. Заради продължаващи ремонтни дейности има промяна на трасето в началната му част. Стартът на маратона, полумаратон и дистанцията 10,550 км, точно в 10:00 часа.

Той ще бъде даден пред сградата на Община Стара Загора (бул. "Цар С. Велики" 107), където ще бъде изграден Техническият информационен център за получаване на стартови пакети. На пресечката с бул. "Руски" участниците правят десен завой и продължават до ул. "Гурко", където правят ляв завой. На пресечката с бул. "Св. Патриарх Евтимий", състезателите правят ляв завой и продължават направо до пресечката с бул. "Цар Симеон Велики", където правят десен завой, преминавайки в северното платно на булеварда. Маршрутът продължава по бул. "Цар Симеон Велики", след което участниците преминават по бул. "Никола Петков". В района на магазин „Метро“ правят обратен завой и по същия маршрут се насочват към Община Стара Загора.

За времето от 8:00 до 16:00 часа на 31 март ще бъде спряно движението на всички видове транспорт по следните улици:
1. бул. „Руски“, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“;
2. ул. „Генерал Гурко“, в отсечката от бул. „Руски” до бул. „Св. Патриарх Евтимий”;
3. бул. „Св. Патриарх Евтимий”, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до бул. „Цар Симеон Велики”;
4. Северното платно на бул. „Цар Симеон Велики“, в отсечката от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ по бул. „Никола Петков“, пътен възел път I-5 с път II-66, до източния край на Цветарски център „Разцвета“.
5. ул. „Любен Каравелов“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. княз Борис”;
6. ул. „Стефан Караджа“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. княз Борис”;
7. ул. „Ангел Кънчев“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. княз Борис”;
8. ул. „Подполковник Калитин“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко” до ул. „Св. княз Борис”, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко” и ул. „Св. княз Борис”.

Oбходният маршрут за личен транспорт е както следва:

  • за движещите се в посока изток – запад: по пътя за Нова Загора, пътя за с. Колена, от разклона за с. Хрищени, по пътя за с. Колена и пътя за Казанлък I-5
  • за движещите се в посока запад – изток: по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ в посока север и посока юг.

Oбходният маршрут за обществения транспорт е както следва:
Маршрут: ул. „Димчо Стаев“ – бул. „Ген Гурко“ – ул. „Отец Паисий“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Ангел Кънчев“ – бул. „Славянски“ – бул. „Никола Петков“
• Линия № 1, 9, 91 , 92, 94, 96, 13 , 24, 62 и 64
бул. „Ген. Гурко“ – ул. Отец Паисий“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Ангел Кънчев“ – бул. „Славянски“ – бул. „Никола Петков“ двупосочно в южното платно и обратно
• Линия № 8
бул. „Руски“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Ангел Кънчев“ – бул. „Славянски“ – бул. „Крайречен - преходна дъга от бул. „Славянски“, ул. „Хан Тервел – ул. „Христина Морфова“ (обръщало) и обратно.
• Линия № 17 и 34
ул. „Отец Паисий“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Ангел Кънчев“ –– южно пътно платно – северна активна лента на бул. „Славянски“ – южно пътно платно – южна активна лента за движение на бул. „Никола Петков“ – пътен възел за Казанлък на път 1-5 – Хрищенско шосе и обратно;
• Линия № 21 и 33
бул. „Ген. Гурко“ – ул. Отец Паисий“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Ангел Кънчев“ – бул. „Славянски“ – бул. „Крайречен - преходна дъга от бул. „Славянски“, ул. „Хан Тервел – ул. „Христина Морфова“ (обръщало) и обратно.
• Линия № 22
бул. „Руски“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Ангел Кънчев“ – бул. „Славянски“ – двупосочно южно платно на бул. „Никола Петков“ и обратно.
• Линия № 36 и 3, в посока север
ул. „Отец Паисий“ – ул. „Христо Ботев“ – бул. „Св. Патриарх Евтимий“ западното платно в отсечката от ул.“Ген Гурко“ до бул. „Цар Симеон Велики“ и обратно.
• Линия № 51
ул. „Отец Паисий“ – ул. „Христо Ботев“ – надясно по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ – на кръговото на бул. „Славянски“ обръща посоката на движение.
• Линия № 65
ул. „Ген. Гурко“ – ул. „Отец Паисий“ – ул. „Христо Ботев“ – бул. „Руски“ – бул. „Славянски“ – бул. „Никола Петков“.
• Линия № 2 ,1 5, 23, в посока север
В отсечката от ул. „Гурко“ до бул. „Цар Симеон Велики“ се движат в западното платно на бул. „Св. Патриарх Евтимий“.

Допълнителни спирки:
1. Ул. „Отец Паисий“ до пазара на ул. „Ген Гурко“ – № 1, 17, 34, 36 и 51
2. Ул. „Отец Паисий“ западно платно 50 м след кръстовището с ул. „Ген. Гурко“ - № 9, 91, 92, 94, 96, 13, 21, 24, 33, 62, 64, 65
3. Ул. „Христо Ботев“ северно и южно платно в района на ул. „Митрополит М. Кусев“ – № 1, 9, 91, 92, 94, 96, 13, 17, 21, 24, 33, 34, 36, 51, 62, 64, 65
4. Ул. „Христо Ботев“ северно и южно платно на пресечната с ул. „Парчевич“ - № 1, 9, 91, 92, 94, 96, 3, 8, 13, 17, 21, 22, 24, 33, 34, 36, 51, 62, 64
5. Ул. „Христо Ботев“ северно и южно платно на пресечната с ул. „Любен Каравелов“ - № 1, 9, 91, 92, 94, 96, 8, 13, 17, 21, 22, 24, 33, 34, 62, 64

Целият поток на транспортни средства за Стара Загора от Нова Загора ще се отбива от път ІІ-66 ще минава през обходен маршрут: с. Колена път IV- 66028 и с. Хрищени път IV- 66032 и след това движението ще се извършва по път І-5. Движението от Хасково за Казанлък и обратно ще минава през обхода на Стара Загора - път І-5.

Водачите трябва да шофират с повишено внимание в указаните участъци и да спазват стриктно вертикалната маркировка. Движението ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната на събитието.

Полицейските служители от звено „Общинска полиция” – Община Стара Загора, сектор „ООРТП” към отдел „ОП” при ОД на МВР – Стара Загора и длъжностни лица от звено „Общинска охрана”, в указаните участъци принудително ще отстраняват паркираните превозни средства, които затрудняват осъществяването на мероприятието.

www.infoz.bg  www.infoz.bg