Работодатели в област Стара Загора ще търсят машинни оператори и строители

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие проведе заседание, председателствано от областния управител на Стара Загора Гергана Микова. Между 13 февруари и 22 март Агенцията по заетостта проведе проучване сред бизнеса за потребностите му от работна сила.

mikovaКонстатациите от данните показват, че за предприемачите най-необходими за настоящия и бъдещ персонал са знанията и уменията за самоконтрол и дисциплина. През следващите 6 месеца нов персонал ще търсят 19,5% от анкетираните работодатели. Най-важната ключова компетентност, която работодателите считат, че е необходимо да притежават търсените от тях кадри, е общуването на роден език.

Анкетираните са заявили, че през следващите 12 месеца ще търсят най-интензивно и с постоянна заетост машинни оператори, строители-монтажници и строители. Като професии с най-големи затруднения в намирането на работна сила работодателите обявяват машинен оператор и продавач-консултант.

След 3 до 5 години в Старозагорска област най- голяма потребност от специалисти със средно образование ще има в строителство. За същия период най- голяма потребност от специалисти с висше образование ще има в сферата на машинно инженерство и икономиката, а най-малко - в правото.

На заседанието беше представена и Регионалната програма по заетост на област Стара Загора за 2019 г. Според бюджета в размер на 205 043 лв., отпуснат за област Стара Загора, както и според точкуването по одобрената Методика, за областта се разкриват 51 работни места, разпределени по общини, както следва: Стара Загора - 4, Казанлък - 4, Раднево - 4, Гълъбово - 7, Чирпан -4, Павел баня - 3, Мъглиж - 4, Николаево - 6, Гурково - 4, Опан - 3, Братя Даскалови - 6 и Областна администрация - 2 работни места.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber