Купонът в ученическите столове в Стара Загора е с нова цена

Купонът в училищните столове в Стара Загора е с нова цена

Родителите на децата, които се хранят в ученическите столове на Стара Загора, ще заплащат сумата от 2,10 лева за един купон от февруари. Себестойността на топлия обяд е в размер на 2,88 лева. Предложението беше прието на заседание на Общинския съвет. Председателят Мария Динева обясни, че по темата е проведена разширена среща с директори на училища и общински съветници.

По време на нея се стигна до консенсус – сумата от 0,40 лева да бъде поета от училищните бюджети, за да не бъдат допълнително натоварени родителите. Гласуваната днес цена бе по-ниска от предварително входираното предложение за повишение от 2,50 лева. „Темата е болезнена и ние сме съпричастни с вас“ – коментира ресорният заместник-кмет Иванка Сотирова. Тя допълни, че ако не се инвестира в цената на услугата има риск децата да се хранят с нездравословна храна. „Има смисъл да вземем това решение с очакванията, че в училищата, където има нуждаещи се и затруднени семейства, те ще бъдат подпомогнати. Ние ще държим предлаганата от общинското предприятие „Ученическо хранене“ храна да бъде и с по-добро качество“ – допълни Сотирова.

Общата сума, с която през тази година ще бъде подпомогнато дружеството от Община Стара Загора, е в размер на 450 000 лева. Увеличение в цената на купона за обяд се налага след постъпило становище от директора на „Ученическо хранене“. То е мотивирано с повишаването на цените на хранителните продукти, ел. енергията, водата, стоките, материалите и услугите, които участват във формирането на общата себестойност на предлагания обяд.

По време на редовното януарско заседание на местния парламент, съветниците приеха на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование, за да бъде в синхрон с държавния образователен стандарт, постановен със Закона за предучилищното и училищното образование и с Европейското законодателство. В нея е включена още и организацията на допълнителните педагогически услуги, предлагани в детските градини в общината и организиране на съботно-неделни дейности.

Старейшините подкрепиха с 48 гласа „за“ Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2020 – 2023 г., а с 43 гласа „за“ – годишната програма за управление и разпореждане с имоти.

Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 13 февруари, тогава ще бъде гласуван и проектът за бюджет за 2020 г. на Общината.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема