Еколози обсъждат в Стара Загора подобряването на качеството на въздуха

Двудневен семинар събира специалисти в областта на екологията от над 10 общини у нас, които да обсъдят прилагането на Националната програма за подобряване качеството на въздуха 2018 - 2024 в своите райони. Инициативата е част от споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Световната банка.

Екологичеун форум

„Радвам се, че избрахте Стара Загора за провеждането на регионалния семинар, защото нашият град преди 10 години бе сочен с пръст като един от тези с влошено качество на въздуха, а към днешна дата сме давани за пример и имаме добри показатели, благодарение на съвместната ни работа с държавата и европейския съюз - общите ни усилия имат положителни резултати“, каза при откриването на семинара ресорният зам.-кмет на общината Йордан Николов. „Продължаваме да надграждаме и да търсим още възможности“, подчерта Николов и даде подробности по изпълняваната в момента схема за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни такива – на газ и пелети.

Работният семинар включва през първия си ден лекции и презентации от членове на екипа на Световната банка – Ръсел Фрост, Джон Мърлис, Еолина Милова, д-р Алекс Симидчиев, Васил Златев и Валери Петков.

Експерти в областта на екологията ще обсъдят още и разработения сборник с материали и инструменти, които имат за цел да бъдат практически полезни. Фокус е поставен и върху подпомагане на общините за разработване на добри проектни предложения. Специалисти от старозагорската общинска дирекция „Транспорт, чистота и екология“ ще бъдат част от семинара и в двата му дни.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема