Забранява се събирането на повече от двама пълнолетни на открити обществени места в Стара Загора

С решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19, в Стара Загора се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Със заповед на кмета Живко Тодоров от 31 март, временно се забранява разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.

stara zagoraПреустановява се събирането на повече от двама пълнолетни, както и на групи от малолетни и непълнолетни – три или повече лица, на открити обществени места.

Клиенти, изчакващи ред извън търговски обект, трябва да бъдат на разстояние един от друг не по-малко от 2 метра. За целта управителите на търговските обекти е необходимо да обезпечат това, като се запази организацията за ограничаване и за намиращите се вътре в търговския обект.

При неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции, съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.

Длъжностните лица, които могат да налагат наказания при неизпълнение на настоящата заповед, са полицейски служители при Областната дирекция на МВР - Стара Загора, общински служители от звената „Общинска полиция“, „Инспекторат“ и „Общинска охрана“.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg