Набират се преброители и контрольори в Община Стара Загора за преброяване на населението през 2021 г.

Набират се преброители и контрольори в община Стара Загора за преброяване на населението през 2021 г.

Във връзка с предстоящото 18-о поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., Община Стара Загора обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори. Кандидатите за преброители и контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка.

До 30 октомври могат да подават документи в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж, гише Деловодство - всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа (без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 часа.

При предстоящото преброяване за Община Стара Загора ще бъдат ангажирани над 430 преброители и 120 контрольори, които ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица, да имат средно образование, технически познания и умения за комуникация. В кампанията могат да се включат и студенти.

Преброителите ще бъдат с работно време от 8:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебната карта, издадена от Националния статистически институт.

Всеки преброителен участък включва около 200 - 250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на Националния статистически институт

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема