Висшето учебно заведение в Стара Загора с официална заявка за първия „зелен“ университет в страната

Тракийски университет – Стара Загора се налага като „зелен“ университет с всички разработки, дейности и проекти, в които се включва и инициира в последните години. Висшето учебно заведение участва активно и отговаря на критериите по изпълнението на Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г.

Изпълнени са редица проекти за енергоефективност в различни факултети, звена и общежития.

Катедрата „Аграрно инженерство“ към Аграрния факултет служи за пример в модерното проектиране и внедряване на енергоспестяващи, фотоволтаични и слънчеви системи. Всички преподаватели от катедрата са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като активно участват в бизнеса в качеството си на изпълнители, проектанти и консултанти.

Тракийски университет – Стара Загора, в лицето на катедра „Аграрно инженерство“, се е включва като партньор в престижен международен проект „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските млечни ферми“ чрез норвежко финансиране в рамките на програмната област „Иновации в зелената индустрия“. Проектант и експерт в разработването на хибридни инсталации за добив на топлина от възобновяеми енергийни източници в 3 пилотни ферми в страната е ръководителят на катедрата и помощник-ректор доц. Кънчо Пейчев, в екип с гл. ас. д-р инж. Димитър Георгиев и доц. Рашко Георгиев. Те успяват да постигнат високотехнологичен и социален ефект, чрез изпълнението на иновативния проект. Номиниран е с отличие за иновативност на изложението „Агра“.

Преподавателите споделят, че проектантската им дейност в съвременните зелени проекти датира още от 2000 г., а зад гърба си имат редица постижения като специализирани представители на науката от Тракийски университет, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет.

doc. Pejchev

Доц. Кънчо Пейчев: „Тракийски университет е с 15-годишна история в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. От 2006 г. дисциплините свързани с ВЕИ са заложени в нашите учебни програми, а от 2014 г. в магистърски програми се изучава пълната гама на алтернативни източници на енергия. Освен в учебен план, сме и част от практиката на пазара на труда. Много често сме партньори и поддържаме близки отношения с бизнеса. Много обекти в страната са проектирани от наши специалисти. В частта технологии преподавателите от катедра Аграрно инженерство участват, както като консултанти, така и като изпълнители. Имаме тясно сътрудничество с едни от най-големите ферми в страната. Студентите ни са наши последователи, които още по време на обучението успяват да ни изненадат с авторски изобретения. Един от последните примери, които мога да посоча е ветродвигателят на студента по зооинженерство Тодор Малаков. Той успя да свърже ветродвигателя си с бутална водна помпа, с помощта на която осигурява поливане на около пет декара пространство. Гордеем се, че нашите студенти се реализират много добре в практиката и работят успешно като търговци и технически мениджъри в специализираните фирми за земеделска техника.“

Освен високите технологии, Тракийски университет – Стара Загора, поддържа красива зеленина, която периодично обогатява. През есента беше извършено залесяване с 250 дръвчета – чинари и липи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема