Кметът Живко Тодоров предлага неработещите заведения за хранене да бъдат освободени от такса смет за януари и февруари

Кметът Живко Тодоров предлага неработещите заведения за хранене да бъдат освободени от такса смет за януари и февруари

Общинският съвет в Стара Загора ще проведе онлайн заседание на 25 март от 9:00 часа, заради въведените допълнителни противоепидемични мерки в България срещу разпространението на ковид-19. По предложение на кмета Живко Тодоров ще бъде обсъдено освобождаване от такса за битови отпадъци собственици на недвижими имоти в община Стара Загора, които не са използвани за извършване на стопанска дейност през януари и февруари 2021 г, поради забрана за работа, наложена с нормативен или административен акт.

От началото на новата календарна и бюджетна година до 28.02.2021 г. включително, заведенията за хранене и развлечения не бяха отворени за работа с посетители, поради продължените противоепидемични мерки. Една част от тях се преструктурираха, като започнаха да предлагат храна за вкъщи, други останаха затворени изцяло. За периода, в който са затворени, те не генерират битов или друг отпадък от дейността. С оглед на това е постъпило в Община Стара Загора искане от Сдружението на заведенията в България, както и от други регионални и национални браншови организации, за освобождаване от такса за битови отпадъци на обекти за хранене и развлечения, които са били със наложена забрана за работа през първите два месеца на 2021 г., се казва в предложението, внесено от кмета на Стара Загора. В дневния ред влиза още предложение за освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Общинските съветници ще гласуват на второ четене промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. Ще се обсъди и гласува бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022 - 2024 година, както и програмата за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.

Ще бъдат подложени на гласуване още промяна числеността на персонала в Общинска администрация и в местните бюджетни дейности. В дневния ред влиза още даване на съгласие за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 1 април 2021 година.

По време на 20-ото заседание на местния парламент ще бъде гласувано и удължаване на срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми търговски обекти и удължаване на срока на договорите за ползване на временни преместваеми търговски обекти – общинска собственост върху общински терени на територията на Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема