Лятна превантивна програма „Ваканция 2021“ в Стара Загора

За 12-и пореден път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Центърът за превантивна и психолого-консултативна дейност към Община Стара Загора организират лятна превантивна програма „Ваканция 2021“. Тази инициатива предлага на децата възможности за полезно и приятно организиране на свободното време

Традиционно ще се работи с деца от 8 до 18-годишна възраст, живеещи на територията на Община Стара Загора и пребиваващите през лятото в града, и техните родители. Членовете и обществените възпитатели от Комисията организират по свои идеи заниманията, с подкрепата на отговорни институции и организации, центрове и клубове, работещи с деца и за деца, доброволци, родители, учители, медии.

Целите на програмата са: повишаване на сигурността на децата чрез широка, ранна и интензивна превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през свободното им време на лято 2021; изграждане на позитивни модели на отговорно поведение чрез популяризиране на доброто; промотиране на безопасен и здравословен и начин на живот; ангажиране вниманието, както на деца в риск, с неустойчиво поведение и такива, които са будни и предпочитат пълноценно да организират ежедневието си през ваканцията.

Програмата се провежда в периода 21 юни – 24 юли 2021 г. Тя ще стартира с рисунка на асфалт на тема „Подай ръка на доброто“ в парк „Пети октомври“ и ще приключи на 24 юли (събота) с пикник за деца и родители около езерото „Загорка“.

Програмата „Ваканция 2021“ предоставя безплатно пакет от 14 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Нейното послание е: „Подай ръка на доброто“, каквото е мотото на цялостната превантивна работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г. Програмата включва интерактивни занимания и игри, демонстрации, викторина, състезание с велосипед, спорт и много забавления. Дейностите подпомагат успешното справяне с някои от задачите на развитието, които стоят пред подрастващите и чието решаване гарантира тяхната сигурност и безопасност.

Ще се работи в партньорство с Областната дирекция на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Пътна полиция, БЧК и БМЧК, РЗИ, ПИЦ по зависимости, Сдружение „Свят без граници“, Баскетболен клуб „Берое“, Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Вапцаров“

Изключително разнообразни са методите намерили място в Програмата. Една част от тях са: симулативни и ролеви игри; демонстрации, практически тренировки, спорт, състезание; работа с казуси, беседи, дискусии, викторини; методи за рефлексивна дейност – арт терапия, вербална и невербална комуникация, преосмисляне на ценностите.

Дейностите ще се водят при спазване на всички противоепидемични мерки. Водеща при утвърждаването на дейностите е възможността за провеждане на мероприятия на открито: парк „Пети октомври“; парк „Артилерийски“; парк „Александър Стамболийски“, Античен форум, спортна площадка Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Вапцаров“, игрище зад Централна поща, парк „Бедечка“ около езеро „Загорка“.

На база дългогодишен опит, планираните в програмата събития, съвременните методи и подходи гарантират създаване и поддържане на устойчив интерес, както и висока мотивация на децата за участие.

Записванията за участие са индивидуални с подписана от родител Декларация за информирано съгласие, на място, всеки работен ден от 16 до 17 часа с краен срок 18 юни.

v2021 01

v2021 02 

v2021 03

www.infoz.bg  www.infoz.bg