Общинските съветници от ГЕРБ – Стара Загора искат ясни отговори от управляващите за бъдещето на комплекса „Марица изток“

Арх. Мартин Паскалев, Дарин Петков и Стефан Духтев, общински съветници от ГЕРБ – Стара Загора, представиха на пресконференция предложения, които ще бъдат обсъдени на заседанието на местния парламент на 27 януари, както и важни теми за региона.

Darin Petkov Martin Paskalev Stefan Duhtev 2 copy

„С обръщението към Министерски съвет за даване на ясни отговори относно планирания завод за изгаряне на отпадъци в Източномаришкия басейн, предложено от общинските съветници от ГЕРБ – Стара Загора, отворихме дебат по темата. Решения от такъв характер трябва да се вземат с наше знание и участие“ – заяви арх. Паскалев. Той подчерта, че инсталациите са бъдещето за справяне с проблема с отпадъците, но не и за сметка на комплекса „Марица изток“. Групата на ГЕРБ в Общинския съвет в Стара Загора ще организира през следващата седмица кръгла маса, на която ще бъдат поканени техни колеги от общините, които попадат в засегнатите райони. Ще излезем с конкретна позиция и ще настояваме за среща с министъра на енергетиката, за да получим отговори за бъдещето на минно-енергийния комплекс – каза още арх. Паскалев, който е председател на Постоянната комисия по териториално и селищно развитие и транспорт. Арх. Паскалев уточни, че Обръщението към Министерския съвет ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет. Той припомни, че местният парламент вече е приел декларация за максимално удължаване на работата на комплекса.

Председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания Дарин Петков съобщи, че на 27 януари Общинският съвет ще разгледа внесения от него и колегата му Стефан Анков Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора. Ако той бъде приет, ще се обогати културния календар и ще има възможност за реализиране на креативни идеи. „Това ще бъде и първата стъпка към взаимодействие между Община Стара Загора и Националния фонд „Култура“, който ще утроява сумата на всеки одобрен от него проект“ – каза Дарин Петков.

Предстои общинските съветници от ГЕРБ да внесат в деловодството на Общината изменение в Наредбата за опазване на обществения ред, свързано с употребата на пиротехнически изделия. Предвижда се те да бъдат използвани само от лицензирани за целта фирми и с разрешението на Общината.

Стефан Духтев, член на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата, представи пред журналистите отговор от страна на общинската администрация на негово питане, свързано с извършените и предстоящите ремонти на училища и детски градини. „През последните 10 години е направено много в тази посока от страна на Общината и се търсят всички възможни финансови инструменти за обектите, които са предвидени за ремонт през тази година. Очаквам в най-скоро време да бъде решен и проблемът с площадката на Детска градина № 23“ – каза Стефан Духтев.

Общинските съветници от ГЕРБ – Стара Загора ще провеждат приемни дни за граждани по два пъти в месеца, за да чуят конкретни предложения и проблеми, които да бъдат разглеждани в местния парламент. Първата среща с гражданите ще бъда на 8 февруари.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема