Общински съвет Стара Загора ще гласува по 60 точки от февруарското заседание

60 предложения съдържа дневният ред на февруарското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 24 февруари от 9:00 часа в зала „Петко Славейков“. Съветниците ще гласуват за създаване на комисия за проучване на възможностите за придобиване от Община Стара Загора на сгради, които сега са собственост на Университетска болница „Проф.д-р Стоян Киркович“.

Stara Zagora

Съветниците ще гласуват на второ четене приемането на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора, както и допълнение Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. По време на тридесет и четвъртото заседание ще бъдат гласувани промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора. В четвъртък общинските съветници ще разгледат и възможността за отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр. Стара Загора за финансиране дейността на триажен ковид кабинет през 2022 г., съобщи председателят на местния парламент Мария Динева

В дневния ред на местния парламент влиза за обсъждане образуването на общинско предприятие „Гробищни паркове“, както и освобождаването на управителя на общинското търговско дружество Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема