Тракийският университет ще си сътрудничи с престижна клиника за коне в Германия

Собственикът на престижна клиника за коне в Германия – д-р Файгел гостува на Тракийски университет – Стара Загор,а по покана на ректора доц. д-р Добри Ярков. Визитата на немския специалист беше изключително полезна, тъй като беше сключен договор по програма „Еразъм“, по който студенти, докторанти и специализанти могат да се обучават в неговата клиника за коне.

Той самият сподели, че е изключително впечатлен от университета, Ветеринарномедицинския факултет и топлото посрещане и отношение на българите. Д-р Файгел вече е обучавал специализантка от Тракийския университет – д-р Аделина Карастоева. Тя е асистент във факултета и е била в клиниката му като млад практикуващ ветеринарен лекар с коне. „Тя дойде при нас много добре подготвена, с доста добри познания и се вписа прекрасно в работата с коне. Успя да научи много само за 3 месеца. А това от своя страна говори добре за обучението по ветеринарна медицина“ – каза д-р Файгел.

Специализантката също се включи в посрещането на немският учен и сподели, че е взела много ценен опит от обучението си в клиниката му, който прилага вече успешно в България.

По време на визитата на д-р Файгел беше организирана мащабна среща с ръководствата на Ветеринарномедицинския факултет и Университетската ветеринарна болница, както и Д-р Крум Рашков – зам.-председател на Българската федерация по конен спорт, Мина Николова – представител на бизнеса Стоица Аргелашки – собственик на конна база „Ниеста“ и д-р Злати Николов – практикуващ ветеринарен лекар.

Обсъждани бяха теми, като адекватно обучение на студенти по болести на конете; провеждане на стажове на студенти в конни бази; участия на студенти в конни състезания като помощно-технически персонал при установяване на здравословното състояние на участващите коне; мотивиране и селектиране на студенти след 3 курс за приоритетна работа с коне; възможност за 24 часово обслужване на спешни случаи с коне във Университетската ветеринарна болница. Също така беше обсъдена възможността за използване базата „Кабиюк“ в обучението на студентите, както и развитието на конната база и конния спорт в университета.

Асоциацията на практикуващите ветеринарни лекари за коне отправиха няколко предложения:

• Създаване на мобилни екипи за обслужване на коне в цялата страна
• Определяне на единен държавен ценоразпис за манипулации и услуги
• Създаване на Гаранционен фонд, който да финансира дейността и експертизите при застраховане на коне, стажове на студенти, специализации и др.

Д-р Файгел посети и конната база на университета и окачестви кобилите, които се отглеждат там с доста добри показатели.

klinika

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема