Над 200 млн. лева е проектът за Бюджет 2022 на Община Стара Загора

Над 200 млн. лева е проектът за Бюджет 2022 на Община Стара Загора

Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2022 г. е 205 690 405 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Над 230 млн. лева (230 395 661 лева) е общо индикативният годишен разчет, като сбор от сумите от европейски проекти и бюджета на Общината.

Това стана ясно снощи по време на общественото обсъждане на проекта за бюджета на общината. В сравнение, през изминалата година средствата, с които е разполагала администрацията общо, са били малко над 217 млн. лева.

IMG 8154

„Както и в предходни периоди ние сме се осланяли изцяло на приходите, които получаваме и трансферите от правителство, които също получаваме, като възможност за реализация на проекти. Ние няма да харчим през тази година повече пари от колко ще съберем. Няма да влизаме в поемане на ангажименти, които общината не може да осигури. Приходната част ще отговаря на разходната“, каза по време на публичното обсъждане кметът Живко Тодоров. Той подчерта, че „от години следваме като политика е общината да не повишава данъците и таксите на гражданите“ и припомни, че от 2012 г. не са повишавани стойностите на данъчните ставки. „Залагаме на добрата събираемост и достигаме един добър процент на събиране на приходите“.

Градоначалникът допълни, че в разходната част са заложени приоритети, които са посочвани от гражданите.

„В проектобюджета за 2022 г. са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от граждани на общината с различно потребности в настоящата кризисна ситуация“, каза по време на представянето главният финансист на общината Цанка Ганева. Тя допълни, че бюджетът е насочен и към развитието на града, естетичната градска среда и подобряване на качеството на живот.

Най-голям относителен дял в общия бюджет на община Стара Загора за 2022 г. – 37,57% има функция „Образование“. Проектобюджетът на функцията възлиза на 77 233 954 лева, което включва увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал с над 12%. Във функция „Здравеопазване“ за 2022 г. също се наблюдава увеличение с над 1,3 млн. лева като достига 10 967 942 лева. С близо 3 млн. лева се увеличава проектобюджетът на разходите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ възлиза на 15 656 181 лева.

Проектобюджетът на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ е в размер на 24 045 007 лева. По-важните разходи са за улично осветление – 4 200 000 лв.; рехабилитация на уличната мрежа – 5 500 000 лева; дейности по чистота – 11 132 314 лева и дейности по озеленяване – 3 102 257 лева.

С 11 448 091 лева, в т.ч. държавно финансиране от 3 765 534 лева и общинско финансиране 7 682 557 лева ще разполага Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

За Функция „Икономически дейности и услуги“ в проекта за бюджет за 2022 г. са предвидени 11 714 554 лева.

В проектът за инвестиционна програма на Община Стара Загора през 2022 година са включени основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Средно училище „Христо Ботев“ и Средно училище „Васил Левски“, основен ремонт на физкултурния салон и оградата на Средно училище „Кольо Ганчев“, реконструкция на улиците и прилежащата инфраструктура на улиците „Войвода Стойчо Черногорски“, „Св. Княз Борис I“ и „Промишлена“. Обновяване и реконструкция на летен театър в парк „Митрополит Методи Кусев“ и реконструкция, обновяване и модернизация на Драматичен театър „Гео Милев“. Заложени са средства за благоустрояване на междублокови пространства и благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 „Боровец“.

Участие в публичното обсъждане още взеха зам.-кметовете на Община Стара Загора Йордан Николов, Иванка Сотирова, Милена Желева и Красимира Чахова, общински съветници, секретарят на администрацията Делян Иванов, главният архитект Виктория Грозева, началници на различни отдели на общината, граждани и медии.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg