Бюджетът на Община Стара Загора за 2022 г. е приет от Общинския съвет

Бюджетът на Община Стара Загора за 2022 г. е приет от Общинския съвет

С 40 гласа „За“ и 11 „Против“ общинските съветници одобриха Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет. Близо час продължиха дебатите преди приемането на най-важния финансов документ на Общината за годината. Макрорамката му е над 205 млн. лева. По време на заседанието председателят на Постоянната комисия по финанси и бюджет Николай Николов заяви, че „това е възможен и реален бюджет“.

„Това е бюджет, който ще даде възможност общината да може да развива своята дейност във всяка една сфера – както социално, така и в инфраструктурно направление. Бюджет, който ще запази това, което Община Стара Загора следва като политика. Той отговаря на всички условия и има достатъчно резерви и буфери, с които да може да поеме рязка промяна“ – мотивира се Николай Николов.

Дебати предизвика и приемането на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора. На първо четене беше приет и Правилник за организиране на дейността на общинското дружество „Гробищни паркове – Стара Загора“.

Общинските съветници подкрепиха бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 – 2025 година, както и годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година. По време на априлско заседание на Общински съвет беше одобрено възлагане на обществен превоз на пътници по нова автобусна линия от областната транспортна схема, която ще обслужва пътуващите от Стара Загора до Сърневец. Взето е решение за освобождаване на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД. Инж. Деньо Денев е назначен за временно изпълняващ на длъжността, до избиране на нов управител.

Дадено беше съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование Местна инициативна група (МИГ) – Чирпан. В него ще бъдат включени селата Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец.

Общо над 50 предложения бяха гласувани на априлската сесия на Общинския съвет в Стара Загора.

IMG9895

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема