Доц. Злати Златев е удостоен посмъртно с наградата „Почетен гражданин на Стара Загора“

С пълно единодушие и явно гласуване Общинският съвет удостои посмъртно твореца доц. Злати Златев с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“. Наградата традиционно се връчва в навечерието на Празника на града – 5-ти октомври. В дневния ред на 44-тата сесия на местния парламент бяха разгледани близо 120 предложения.

Съветниците подкрепиха с 39 гласа „за“ упълномощаването на представителя на Община Стара Загора – общинския съветник Стефан Духтев, за участие и гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“ АД. То е насрочено за 25 октомври и е по повод постъпило заявление за инвестиционно намерение, в размер на около 100 млн. лева, от страна на „Търговска лига – Глобален аптечен център АД, касаещо инвестиция в областта на здравеопазването и здравните грижи, която да бъде реализирана на територията на „Загоре“.

Приети бяха промяна по бюджета на Община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и актуализация на инвестиционната програма за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 г.

Общинските съветници гласуваха още назначаването на нов управител на Медицински център „Дерма Гард“. Управлението на общинското дружество пое д-р Пламен Койнов. Стартирана е и процедура за избор на ръководител на „Автосервиз на здравни заведения“.

Определен беше представител на Община Стара Загора в СНЦ „Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите“. С решението си днес Общинският съвет упълномощи д-р Ивелина Илиева, ръководител на Зоопарка в града.

С цел да се увеличи популярността и стимулира интересът към археологическото наследство на Стара Загора и към постоянните експозиции на музей „Неолитни жилища“ и Регионален исторически музей – Стара Загора, съветниците подкрепиха поставянето в парковото пространството, северно от Градска художествена галерия – на две пластики с височина 1,6 метра, изработени от твърдо дърво с покритие, подходящо за експониране на открито.

Редовното заседание на Общинския съвет на Стара Загора започна с минута мълчание в памет на внезапно починалия на 25 септември Евгени Жеков. През годините той е бил заместник областен управител на Стара Загора, депутат в 40-ото Народно събрание, областен лидер на Земеделски народен съюз, общественик.

sesia 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема