Тракийски университет е представителят на България в новосъздадената мрежа от иновативни висши учебни заведения

След проведената в Брюксел първа среща на върха „Образование и иновации по инициатива на българския еврокомисар Мария Габриел стана ясно, че Тракийският университет в Стара Загора е представителят на България в новосъздадената мрежа от иновативни висши учебни заведения. Мащабното събитие събра над 1000 души от академичните среди от Европа, университетските алианси, изследователи от държавния и частния сектор.

По предложение на Министерството на образованието и науката от България бяха номинирани четири университета: Технически университет София, Медицински университет Пловдив, Русенски университет и Тракийския университет в Стара Загора. Екипът на Комисар Мария Габриел избра и официално присъедини Тракийския университет към Европейската университетска мрежа от иновативни висши учебни заведения.

„С Мрежата ще осигурим подкрепа за създаване на инкубатори във висшите учебни заведения в тясна връзка с предприемаческия сектор. Ще организираме ежегодно изложение на талантите. И сега в Европа има университети с такива инкубатори. Важно е те да си сътрудничат в мрежата от университети, за да се създаде критична маса от висши учебни заведения, допринасяща за изграждането на европейска иновационна екосистема. Искаме Европа да има необходимия резерв от таланти, за да бъде лидер в новата вълна високотехнологични иновации“ – заяви Мария Габриел.

По време на участието си в Стара Загора в Дните на науката и иновациите, организирани от Тракийския университет, еврокомисарят Мария Габриел сподели своят убеденост, че университетът ще бъде сред най-активните участници в европейския алианс на университетите, които ще разполагат с 1,1 милиард евро до 2027 г., за изграждането на силна връзка между висшето образование и иновациите, съобщиха от Тракийския университет.

X3 01625

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема