Община Стара Загора взе участие в Световна инвестиционна конференция на WAIPA

Община Стара Загора взе участие в Световна инвестиционна конференция на WAIPA

Община Стара Загора взе участие в 26-ата Световна инвестиционна конференция на Световната асоциация на агенциите за насърчаване на инвестиции (WAIPA) в Женева, Швейцария. Тя беше посветена на темата „Агенции за насърчаване на инвестициите оформят бъдещето на преките чуждестранни инвестиции“. Над 500 високопоставени бизнес и политически представители от повече от 100 страни се събраха заедно.

Тяхната задача беше да обсъдят ключови предизвикателства пред инвестициите, а също и да научат и идентифицират практически решения за създаване на нови бизнес възможности и партньорства. По време на панелните дискусии бяха включени теми като цифровизация, устойчиви инвестиции, възобновяема енергия, промяна на глобалните вериги на доставка и няколко партньорски сесии и вдъхновяващи разговори от известните лектори от публичния и частния сектор.

Участието на Община Стара Загора имаше цел да популяризира бизнес климата в града и региона, като същевременно да обсъди тенденциите в бъдещото икономическо развитие и начините и възможностите за привличане на чуждестранен капитал. По време на конференцията бяха обсъдени още серия от бизнес ангажименти и възможности за работа в мрежа с други консултантски организации и инвестиционни агенции, с цел обмяна на опит и идеи в търсене на потенциални инвеститори.

По време на официалното откриване на конференцията, Росица Райкова – началник отдел „Инвестиции“, както и Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестициите, в интерактивна сесия представиха възможностите за инвестиране в България и в частност Стара Загора, както и прилагането на нов интегриран и дигитализиран подход на работа, така че да се намалят. На срещата бе обсъдено и облекчаване на административните процеси.

Организирана от 1995 г., Световната инвестиционна конференция на WAIPA предлага официални панели, възможности за работа в мрежа и социални събития за членовете. Тазгодишният дневен ред обхващаше теми, като инвестиционните тенденции в енергийния преход, изграждането на устойчива глобална стартираща екосистема, възможностите и предизвикателствата на дигиталните преки чуждестранни инвестиции и промените в глобалните вериги на доставка и тяхното въздействие върху инвестиционния климат.

IMG2 

www.infoz.bg  www.infoz.bg