Инфлация през декември 2022 г.

Месечната инфлация за декември 2022 г. е 0,9%, а на годишна база стойността е 16,9% – за декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година. Инфлацията е измерена чрез индекса на потребителските цени. През декември 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+8,5%), здравеопазване (+2,2%), разнообразни стоки и услуги (+1,6%), ресторанти и хотели (+1,4%). Намаление на цените е регистрирано в групите: транспорт (-2,3%) и облекло и обувки (-1,2%).

inflatsiya

През декември 2022 г. месечната инфлация е 0.9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 16.9%. Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2022 г. спрямо периода януари – декември 2021 г. е 15.3%. През декември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили така:

 • развлечения и култура – увеличение с 8.5%;
 • здравеопазване – увеличение с 2.2%;
 • разнообразни стоки и услуги – увеличение с 1.6%;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 1.4%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.0%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.8%;
 • жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома – увеличение с 0.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.2%;
 • съобщения – увеличение с 0.2%;
 • образование – увеличение с 0.1%.

 През декември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили при:

 • транспорт – намаление с 2.3%;
 • облекло и обувки – намаление с 1.2%.

През декември 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: краставици – с 26.6%, яйца – с 11.8%, зрял лук – с 4.3%, газирани напитки – с 3.7%, месо от едър рогат добитък – с 3.1%, пълномаслено прясно мляко – с 2.8%, гъби – с 2.8%, свинско месо – с 2.3%, месо от домашни птици – с 2.2%, маргарин – с 2.2%, ориз – с 2.1%, картофи – с 2.1%, зелен лук и праз – с 2.0%, нискомаслено прясно мляко – с 1.8%, сирене – с 1.8%, хляб „Добруджа“ – 1.7%, сладка, мармалад и мед – с 1.7%, минерална вода – с 1.7%, мляно месо (кайма) – с 1.5%, млечни масла – с 1.4%, ябълки – с 1.4%, зрял чесън – с 1.4%, брашно – с 1.3%, захар – с 1.1%, оцет – с 1.0%, бира – с 1.0%, сол – с 0.9%, какао – с 0.9%, плодови сокове – с 0.7%, вина – с 0.7%, трайни колбаси – с 0.6%, кисело мляко – с 0.6%, ракии – с 0.5%, прясна и охладена риба – с 0.4%, кашкавал – с 0.4%, типов и ръжен хляб – с 0.3%, малотрайни колбаси – с 0.3%, домати – с 0.3%, и други.

През декември 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: цитрусови и южни плодове – с 10.2%, зеле – с 6.6%, сладолед – с 4.5%, пипер – с 4.0%, листни зеленчуци – с 3.2%, зрял боб – с 2.1%, олио – с 1.6%, извара – с 1.5%, макаронени изделия – с 1.3%, леща – с 0.8%, кафе – с 0.7%, бял хляб – с 0.5%, шоколад и шоколадови изделия – с 0.5%, маслини – с 0.2%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: международни полети – с 46.9%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – с 18.3%, централно газоснабдяване – с 14.9%, хотели във ваканционни центрове и курорти – с 10.8%, книги – с 5.7%, цветарство – с 3.3%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 2.7%, прахове за пране – 2.4%, метан за ЛТС – с 2.3%, козметични продукти – 2.3%, стоки за домашни любимци – с 1.8%, поддръжка и ремонт на ЛТС – с 1.5%, гуми за автомобили и велосипеди – с 1.3%, продукти за лична хигиена – с 1.2%, услуги по обществено хранене – с 1.0%, материали за ремонт и поддържане на жилище – с 0.9%, резервни части за ЛТС – с 0.9%, отоплителни уреди – 0.5%, мебели – с 0.4%, бойлери – 0.4%, дърва за отопление – с 0.2%, други пощенски услуги (куриерски услуги) – с 0.2%, газообразни горива за битови нужди – с 0.1%, и други.

През декември 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: автомобилен бензин А95Н – със 7.0%, дизелово гориво – с 6.0%, автомобилен бензин А100Н – с 5.7%, пелети – с 4.7%, телевизори – с 2.0%, обувки – с 1.8%, въглища – с 1.8%, кина и театри – с 1.2%, климатични инсталации – с 1.1%, лаптопи – с 1.1%, облекло – с 1.0%, препарати за почистване на съдове – с 0.7%, застраховки свързани със жилището – с 0.7%, автомобили втора употреба – 0.5%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) – с 0.3%, перални и съдомиялни – с 0.2%, и други.

През декември 2022 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 2.8%. Цените на лекарските услуги остават на равнището от предходния месец, а цените на стоматологичните услуги са се увеличи с 0.4%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени 

Според хармонизирания индекс на потребителските цени  през декември 2022 г. месечната инфлация е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 14.3%.

Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2022 г. спрямо периода януари – декември 2021 г. е 13.0%. Според хармонизирания индекс на потребителските цени  през декември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

 • развлечения и култура – увеличение с 3.1%;
 • здравеопазване – увеличение с 2.1%;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 2.0%;
 • разнообразни стоки и услуги – увеличение с 1.0%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.9%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 0.8%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.2%;
 • жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома – увеличение с 0.2%;
 • съобщения – увеличение с 0.2%;
 • образование – увеличение с 0.2%.

Според хармонизирания индекс на потребителските цени през декември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

 • облекло и обувки – намаление с 1.1%;
 • транспорт – намаление с 0.9%.

Индекс на цените за малката кошница

Според индекса на цените за малката кошница през декември 2022 г. се регистрира увеличение с 1.2% на месечна база и с 22.8% от началото на годината (декември 2022 г. спрямо декември 2021 г.).

През декември 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти – увеличение с 1.5%;
 • нехранителни стоки – увеличение с 1.0%;
 • услуги – увеличение с 0.5%.

 

Методологични бележки

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t – 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2022 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) – вътрешна концепция за 2020 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за
2021 г., следвайки методологичните препоръки на Евростат относно конструирането на теглата на ХИПЦ в случай на големи промени на разходите на потребителите[4].

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t – 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg