Няма да има прекъсване на семейните помощи за деца

Няма да допуснем прекъсване на семейните помощи за деца. В това увери вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на работно посещение в Търговище. Поводът е безпокойството, свързано с евентуално спиране от 1 януари 2016 г. на подпомагането с месечни семейни помощи, заради новите условия.

От два месеца се отпускат семейни помощи по новия Закон и новите условия, тъй като те са в сила от 28 юли и помощите не са спрели. Няма да има прекъсвания и занапред. От 1 януари 2016 г. влиза в сила само новият начин за месечно подпомагане с общ размер на помощта за семейството, в зависимост от броя на децата, за които се получава. Размерът на помощта за семействата с различен брой деца ще бъде определен със Закона за държавния бюджет за съответната година. Всички останали изисквания вече се прилагат от 28 юли 2015 г. За всички, които трябва да подадат заявления за кандидатстване за помощи за деца по новите правила, ще бъде предложен ред, така че да няма прекъсване в получаването на средствата“ - увери министър Калфин.

Ивайло Калфин„Търсим варианти за разширяване на услугите за възрастни хора в цялата страна“ - каза по време на срещата с хората от дневния център за възрастни министър Калфин. Той поясни, че принципът „парите следват нуждаещия се“, който ще бъде разработен в новия Закон за социалните услуги, не означава, че ще се финансират частни услуги или че ще се прилага начинът, предвиден за финансиране на училищата. В новия Закон ще предвидим финансиране, ориентирано към потребителя, а не към запълване на „капацитет“. „Чрез въвеждане на механизъм за финансиране на база „продуктивност“, за сметка на финансирането на база „капацитет“, ще се проследява реалното потребление на услугите, тяхната резултатност и качество. По този начин ще се избегне дублирането на финансиране на услуги и ще се увеличи качеството им“ - категоричен беше още министърът.

Пред медиите министърът съобщи, че се мисли за трайно увеличение на заплатите на социалните работници. „Става въпрос за повишение на доходите на всички работещи в тази сфера“ - уточни министър Калфин.

 

* * *

От 1 януари се въвежда общ размер на помощта за семейството, в зависимост от броя на децата

По-голямата част от промените в Закона са в сила от август 2015 г., се казва с прессъобщение на Министерството на труда и социалната политика.

По повод породеното безпокойство, относно спиране на подпомагането с месечни семейни помощи от 1 януари 2016 г., поради въвеждането на нови условия, Министерството на труда и социалната политика правим следните уточнения:

  • 1. Семейните помощи вече се отпускат съгласно новите условия, въведени чрез промените в Закона за семейни помощи за деца, тъй като те са в сила от 28 юли 2015 г. Правилникът за прилагане на Закона не може да въведе и не въвежда нови условия за подпомагане.
  • 2. От 1 януари 2016 г. влиза в сила само новият начин за месечно подпомагане, а именно – общ размер на помощта за семейството, в зависимост от броя на децата, за които се получава. Това е единственият нов момент, който ще влезе в сила от 1 януари 2016 г., тъй като размерите на помощта за семействата с различен брой деца могат да бъдат определени само със Закона за държавния бюджет за съответната година. Всички останали изисквания вече се прилагат от 28 юли 2015 г.
  • 3. С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСПД е дадена възможност на всички семейства с отпуснати месечни семейни помощи преди датата на влизане в сила на закона (28 юли 2015 г.) да продължат да ги получават до 31 декември 2015 г., независимо от това дали отговарят на въведените нови изисквания в закона или не. Това ясно показва, че е осигурен „гратисен период“ до края на годината за тези семейства, на които са отпуснати месечни помощи преди м. август 2015 г.
  • 4. Всички семейства обаче, които са поискали месечно подпомагане след 28 юли 2015 г., е трябвало да отговорят на новите изисквания, въведени с промените в ЗСПД. С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСПД е предвидено за тези семейства помощите да бъдат отпуснати при сегашните размери със срок 31 декември 2015 г. Мотивът за това е свързан с факта, че за 2016 г. ще има общ размер на помощта, в зависимост от броя на децата в семейството и няма повече да са приложими размерите, определени за всяко дете поотделно, в зависимост от неговата поредност. Не е възможно тези помощи да бъдат първоначално отпуснати за 12 месеца, тъй като от 1 януари 2016 г. няма валидно правно основание за получаването им в размерите за 2015 г.
  • 5. Със Закона за държавния бюджет за 2016 г. за първи път ще бъдат определени общи размери на месечната помощ за семействата с различен брой деца. Не можем да допуснем семейства с еднакъв брой деца да получават подпомагане в различен размер. Това би довело до неравнопоставеност.  
  • 6. Не бихме могли да допуснем и семейства, които не отговарят на новите условия за месечно подпомагане, да продължат да бъдат подпомагани, наравно с тези, които отговарят на по-строгите изисквания.

Във връзка с породеното безпокойство, че всички семейства ще подават нови заявления декларации за отпускане на месечни семейни помощи след 1 януари 2016 г., Министерството на труда и социалната политика уточнява:

  • 1. Министърът на труда и социалната политика има ангажимент за утвърждаване на график за приемане на новите заявления декларации за отпускане на месечни семейни помощи. Този график ще включва само приема на заявления-декларации от семейства, на които са отпуснати месечни семейни помощи преди влизане в сила на промените в ЗСПД – т.е. преди 28 юли 2015 г., тъй като това са семействата, за които следва да бъде установено, че отговарят на новите условия, регламентирани в закона.
  • 2. Всички семейства, на които са отпуснати семейни помощи, след проверка на новите изисквания в ЗСПД, т.е. след 28 юли 2015 г., няма да подават отново заявления декларации.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема