Тракийският университет получи финансиране за научни изследвания и иновации

Тракийският университет започва нов етап на своята стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие. Проектът е на стойност 12 милиона лева и чрез сумата се финансират четири стратегически направления за развитие на научните изследвания в университета: 1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки;

DSC 6162

2. Молекулна медицина – двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания;

3. Дигитализация, иновации и индустрия;

4. Водород и горивни клетки.

По първите три направления са сформирани три групи, които се ръководят от водещи учени от Тракийския университет, а за ръководството на групата „Водород и горивни клетки“ е привлечен водещ учен от чужбина.

Срокът за изпълнение на проекта е 42 месеца, а целите му са да се въведе нов модел за развитие на Тракийския университет като изследователски университет, чрез изпълнението на стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков поздрави учените, които работят по проекта за ползотворния труд и добрите резултати от работата им: „Нашият университет е един от малкото, които са в групата на изследователските университети и които се радват на добър финансов ресурс. Този проект е факт благодарение на големия труд, положен и от колегите преди нас. Трябва да работим здраво и да надграждаме. През последните години Тракийският университет стана един желан сътрудник за нашите партньори от чужбина, с които вече работим като равен с равен, защо имаме капацитет, имаме вас, уважаеми колеги, имаме материална база, научна инфраструктура и най-важното – имаме идеи.“

DSC 6147

Освен изследванията, провеждани от научните групи по стратегическите направления, се предвижда финансирането на вътрешни за университета проекти на отделни учени, както и на работни групи за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания, чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации. Процедурата по оценка на тези проекти приключи и бяха подписани договорите за изпълнение. Вътрешните проекти са 14 и ще се финансират със суми от 100 до 200 хиляди лева.

DSC 6171

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

 

Теми:

На подобна тема