Български и чуждестранни експерти дискутираха ролята на библиотеките

Иновативни библиотечни услуги, които обществените библиотеки могат да предоставят в условията на развиващото се информационно общество през 21-ви век бяха представени на международен форум в София.

Национален форум „Библиотеките днес“ се проведе в рамките на два дена и е организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България”. В него участваха български и чуждестранни експерти и представители на местните власти, неправителствени организации и бизнеса.

Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”, представи визията за обществената библиотека в 21-ви век като третото място за всеки човек след дома и училището или работата.

Яник Мулвад от DOKK1, гр. Орхус, Дания, която е обявена за най-добрата обществена библиотека в света за 2016 г., сподели какви са тенденциите и предизвикателствата, с които се справя обществената библиотека в икономиката на знанието. Днес те предоставят отворени пространства за учене, за срещи, за творчество и за изява. Библиотеката се превръща от място за книги в място за хора, казва Яник Мулвад.

Д-р Анета Дончева, член Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация, постави акцент върху важността от приемане на Национална визия за обществените библиотеки в информационното общество на 21-ви век. Тя представи добри примери на национални стратегии от държави като Финландия, Англия, Норвегия, Австралия, Швейцария, Ирландия, САЩ.  

Елица Баракова, изпълнителен директор на Bcause, говори за големият потенциал, които имат библиотеките за получаване на дарителска подкрепа не само от страна на бизнеса, а и на индивидуални дарители, които са склонни да даряват за образователни и културни каузи.

bibliotekite dnes 2016Директорът на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна д-р Емилия Милкова представи одобрения проект за нова сграда на регионалната библиотека, за чието построяване ще са необходими около 40 млн. лева. Тя подчерта, че бъдещата библиотека ще се отличава с многофункционални модерни пространства и добра архитектура, с които разполагат съвременните библиотеки, за да отговорят на високите обществени критерии за качествено предлагане на иновативните услуги на гражданите.

Кметът на Димитровград Иво Димов сподели с участниците своята ангажираност и подкрепа за градската библиотека. Той обясни как чрез проекти и средства, отпуснати от общината, е ремонтирана сградата и е превърната с притегателен център за местната общност.

По-късно на официална церемония Иво Димов и кметът на Варна Иван Портних, бяха отличени с наградата на Фондация „Глобални библиотеки – България” за доброто си партньорство с  библиотеките.

По време на втория ден бяха показани иновативни библиотечни услуги и се обсъдиха разнообразните възможности, които имат днес библиотеките за партньорства и съвместни дейности с неправителствени организации и бизнеса.

По време на пленарната сесия „Учене през целия живот” бяха дискутирани възможностите  за осигуряване на съвременни услуги, насочени към ранно детско развитие, личностно развитие, развитие на ключови компетентности, обучение за възрастни, дигитални умения,  креативни умения, финансова грамотност.
В рамките на пленарната сесия „Технологиите в бъдещето на библиотеките” акцент беше поставен върху необходимостта обществените библиотеки да предоставят иновативни услуги, свързани с мобилни технологии, 3D технологии, безопасен интернет, автоматизирано обслужване на потребители, забавно програмиране и електронни услуги.

Пленарна сесия „Библиотеката – център на местната общност” представи добри практики за партньорство на обществените библиотеки с бизнеса, неправителствените организации и различни институции, привличането на доброволци и дарения, които водят до повече и по-качествени услуги за гражданите.

21 представители на обществените библиотеки в област Стара Загора се включиха в работата на форума. В пленарната сесия „Библиотеката – център на местната общност“ своя положителен опит от партньорството с библиотеките споделиха старозагорците д-р Дончо Донев и д-р Минчо Николов от Фондация „Институт за съвременна психология“.

www.infoz.bg

На подобна тема