Проект на Търговско-промишлена палата – Стара Загора сързва бизнес училищата и предприемачите

Проект на Търговско-промишлена палата – Стара Загора сързва бизнес училищата и предприемачите

България като част от икономиката на Европейския съюз се стреми да отговори на изискванията за заетост, поради което се засилва необходимостта от насърчаване на ново поколение дигитални предприемачи. Търговско-промишлена палата – Стара Загора оказва решаваща роля в подкрепа на предприемачеството и поддържа своята бизнес общност от десетилетия.

През последните години се акцентира все повече и повече върху сътрудничеството с ученици и студенти. В новите реалности на трудовия пазар, частният сектор има нужда от ново поколение служители. Мисията на проекта THE SCHOOL-BUSINESS ALLIANCE FOR THE DIGITAL ECONOMY е да обедини на практика усилията и възможностите на търговските палати, бизнес училищата и предприемачите. Ролята на Търговско-промишлена палата – Стара Загора в проекта е да осъществи връзката между бизнеса и учениците, които имат желание да се обучават и да се развиват в сферата на предприемачеството. Партньор в проекта е Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора.

Представители на учениците, определени на състезателен принцип от формирани работни групи и техните ментори/преподаватели, заедно с координаторите по проекта от ТПП -Стара Загора осъществиха първата среща за поставяне на основите на дългосрочно партньорство. Учениците бяха развълнувани от първата си стъпка в предприемачеството и от възможността да разкрият потенциала си. Изграждането на предприемаческо мислене и капацитет сред младите хора е един от най-важните приоритети на програмата за преосмисляне на образованието на Европейската комисия. Затова учениците е необходимо да се срещнат със света на бизнеса и предприемачеството. Свързващото звено е именно Търговско-промишлена палата – Стара Загора, а ролята на училищата е да създадат отворена и благоприятна предприемаческа среда, в която предприемачите и учениците си сътрудничат в реални условия.

Опитните координатори от Търговско-промишлена палата – Стара Загора споделиха много ценна за младите хора информация, а именно, че днешното мислене за предприемачество надхвърля региона и е необходимо да има хора и поколения, които да мислят и работят мащабно и по нов модел, свързан с възможностите на интернет – т.н. с използване на възможностите на дигитализация и цифровата икономика.

В проекта се планира обучение по дигитализация, подходяща за предприемачество, производство, продажби и след продажбени услуги. Най-важният момент в проекта е, свързан с това младите хора да разширят хоризонтите си и да се улесни прехода между дисциплините и професиите. А също и да се развие тенденцията училищната система да отвори вратите си навън и се интегрира с ценности отвън. Този проект предлага важни възможности участващите в него да научат какво се случва навън. Предприемачеството е обяснено теоретично в рамките на училището, но положението му на практика е много различно. С този проект младите предприемачи, които са бъдещи бизнесмени, имат шанс да изпитат проблеми като как да получат капитал, как да получат подкрепа, правна консултация и т.н.

В рамките на проекта, учениците, младите бъдещи предприемачи, имат възможност да поставят въпросите, които ги вълнуват и да развиват своя предприемачески потенциал. Този проект ще бъде много полезен за следващите поколения, тъй като предоставя възможност за прилагане на техните теоретичните знания в своя собствен бъдещ професионален опит.

Проектът THE SCHOOL-BUSINESS ALLIANCE FOR THE DIGITAL ECONOMY, който се осъществява в рамките на програма Еразъм +, обединява усилията на партньорски организации и училища от Обединеното кралство, Турция, Словения, Северна Македония, България и Испания.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема