Община Стара Загора провежда проучване за нагласите и желанията за развитие на града и селата

Община Стара Загора започна онлайн проучване за нагласите, очакванията и намеренията на хората, имащи отношение към развитието на общината. Анкетата е достъпна чрез интернет и попълването ѝ отнема около 10 минути. За да бъдат обхванати и граждани, които не използват интернет, ще има анкетьори, които ще обхождат града и малките населени места и ще предлагат анкетата в писмен вид, за да бъде попълнена от желаещите.

heart stara zagora

Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021 – 2027 г. „Вашето участие в изработването му ще добави нови идеи и виждания, ще гарантира реалистичност и публичност“, призовават организаторите.

В анкетата трябва да се отговори на различни въпроси, като някои от тях са:

  • В коя област смятате, че градът трябва да се развива приоритетно?
  • Според Вас кои са най-сериозните проблеми на общината?
  • В кои квартали следва да бъдат насочени основните усилия на общината за приоритетно развитие в периода до 2027?
  • Кои от следните компоненти във Вашия жилищен комплекс (квартал или друго населено място в община Стара Загора) имат нужда от подобряване, реконструкция или доизграждане?
  • Според Вас кои са най-важните проекти за общината, които трябва да бъдат реализирани до 2027 г.?

При повечето от въпросите отговорите са фиксирани и могат да бъдат маркирани, но има и възможност за добавяне на индивидуални отговори от всеки анкетиран, които да допълнят тези в проучването.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24