ЦИЕС щанд на изложението MachTech&InnoTech

ЦИЕС с щанд на изложението MachTech&InnoTech

В периода 14 – 17 септември 2021 г. се провежда най-голямото международното изложение за машини и технологии за металообработка в България MachTech&InnoTech. „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД (ЦИЕС) посреща посетители на изложението на своя щанд А6 в зала 1.

Щандът се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.052-0002. „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина“.

През 2022 г. ЦИЕС предстои да отбележи 20 години от основаването си. По време на 19-годишната си история, компанията е изградила доверие у своите клиенти и партньори чрез експертността на екипа си и качеството на услугите си в областта на изпитването и сертификацията на технически продукти. Именно това е акцентът в представянето на дружеството на техническото изложение. Конкретно с дейността си по изпитване и оценяване на съответствието на машини, нисковолтови съоръжения, електромагнитна съвместимост и шум от машини и съоръжения, които работят на открито, „Център за изпитване и европейска сертификация“ може да бъде полезен на производителите на различни видове машини, електрически съоръжения и устройства. В лабораторията си в Стара Загора, която е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, „Център за изпитване и европейска сертификация“ предлага на своите клиенти изпитване по показатели за безопасност, електромагнитна съвместимост и по редица функционални показатели.

През годините, ЦИЕС развива и утвърждава сред клиентите си и други дейности, част от портфолиото от услуги на компанията. Това са сертификацията на системи за управление, енергийните одити, контролът на фактори на работна среда и на площадки за игра, техническият надзор на СПО, специализираните семинари и обучения, а отскоро и сертификацията на лични предпазни средства. За всички тези услуги компанията е преминала през сериозни процедури и проверка от страна на държавните органи, като е защитила компетентност, която поддържа и непрекъснато повишава.

На изложението „Център за изпитване и европейска сертификация“ ще бъде на разположение на посетителите да сподели своите познания и опит относно постигане на изискванията за съответствие с европейските директиви за безопасност на машините и за поставяне на СЕ маркировка, съобщиха от дружеството.

ctec 02

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема