ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отново е сред енергийните предприятия, спазващи най-стриктни изисквания по трудова безопасност

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отчете над 17 милиона човекочаса без инциденти в навечерието на Световния ден за безопасност и здраве по време на работа – 28 април. Това е 7% повече спрямо година по-рано и нарежда централата сред най-добрите енергийни предприятия в света по този показател. Забележителното постижение е резултат от сериозни инвестиции в мощностите, ефективна програма за управление на риска.

Извършва се също и строг контрол, провеждат се обучения и се правят постоянни подобрения.

„Отнасяме се много сериозно към сигурността на нашите служители, подизпълнители, партньори и общностите, в които работим, каза Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. За нас е приоритет да има сигурна работна среда за всички, които са включени в дейността ни и работим непрекъснато, за да поддържаме надеждността на съоръженията и да подобряваме практиките си по безопасност. Едновременно с това развиваме култура, в която всеки носи отговорност както за собствената си, така и за сигурността на другите“, допълни той.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ отделя сериозен ресурс за поддържане на мощностите в добро състояние. До момента са инвестирани близо 1,5 милиарда лева в удължаване живота на блоковете, надеждна експлоатация, екологични подобрения и безопасност. Всяка година се извършват планови ремонти на централата, а при промяна на европейските изисквания за безопасност и опазване на околната среда се реализират допълнителни проекти в отговор на по-строгите норми.

Компанията е разработила и ефективна система за управление на здравето и безопасността на труда, която се основава на най-добрите световни практики. Тя включва стриктни процедури за работа, текущи оценки на риска, редовни проверки, обучения за сигурност и развитие, постоянно идентифициране на области за подобрение. Целта на програмата е да не се допускат инциденти и всички служители на територията на централата да разполагат с необходимите знания, умения и средства, за да работят сигурно и безопасно.

От 14 години ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сертифицирана и по международния стандарт за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 (преди OHSAS 18001:2007). Ежегодно тя доказва ефективността на своите процедури и практики по сигурност в рамките на външните одити на международната организация SGS.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява втората по големина топлоелектрическа централа в България с инсталирана мощност от 908 MW. Тя има ключово значение за енергийния сектор като допринася за енергийната сигурност и независимост на страната и осигурява регулирането на електроенергийната система. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е и една от модернизираните мощности у нас, които отговарят в най-висока степен на европейските екологични стандарти. През последните 20 години в централата са реализирани редица проекти, които да осигурят изпълнение на все по-строгите европейски изисквания за опазване на околната среда. В резултат е постигнато 97% ефективно очистване на димните газове от серен диоксид и се улавят 99,96% от емисиите на прах.

 ContourGlobal MaritsaEast3

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема