▶️ Местните данъци в Община Стара Загора са на най-ниски нива за България

Община Стара Загора осигурява отлични условия за инвеститорите, като целта е те да получат възможност да развиват успешно своя бизнес и да разкриват нови работни места. Местните данъци и такси са най-ниските спрямо останалите големи градове – съобщи кметът Живко Тодоров.

jivko todorov danatsi stara zagora

Данък сгради в Стара Загора е 1,45 промила, докато в Столична община е 1,875 промила; във Варна 2 промила, в Пловдив 1,8; в Бургас 1,75; Русе – 2; Велико Търново – 2,5 промила. Такса смет за бизнеса в Стара Загора е 3,5; в Столична община 10; във Варна 3,9; в Пловдив 5,3; в Бургас от 3,5 до 6,9 (в зависимост от категориите); в Русе – 4,2; във Велико Търново е 6 промила. Данъкът при придобиване на имущества по възмезден начин в Стара Загора е 2,5%, а в Столична община, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново е 3%.

„В резултат на размера на местните данъци и такси, добрата работна ръка, бързата административна писта, както и допълнителни безплатни услуги, през следващите месеци ще бъдат разкрити в Стара Загора общо 2650 нови работни места“ – съобщи още кметът Живко Тодоров.

 

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров сравни местните данъци и такси в Стара Загора с размера им в другите големи градове

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg