Мини Марица-изток енергийната ефективност чрез проект за 3,3 млн. лева

"Мини Марица-изток" ще повиши енергийната ефективност чрез проект за 3,3 млн. лева

Подписаха се два договора за повишаване на енергийната ефективност в най-голямото дружество за открит въгледобив в страната "Мини Марица-изток" ЕАД, които са финансирани от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”.

„Компенсиране на реактивната енергия и рехабилитация на промишленото осветление на минното оборудване в „Мини Марица-изток” ЕАД, България” е проект, който бе включен допълнително към споразумение за безвъзмездна помощ от 2009 г. между Европейската банка за възстановяване и развитие и минното дружество и бе одобрен от Асамблеята на донорите на Фонд „Козлодуй”' на 14 юни 2013 г.

Проектът е на обща стойност 3,3 млн. лева и е разделен на два лота:

  • Лот А: Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток” ЕАД.
  • Лот Б: Рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на промишленото осветление чрез подмяна с LED осветители в „Мини Марица-изток” ЕАД.

За изпълнението на дейностите въгледобивното дружество ще получи безвъзмездно 70% от стойността на целия проект (равняващи се на 2,3 млн. лева), а останалите 30% са съфинансиране (990 хил. лева).

След процедура, реализирана съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, избраните фирми изпълнители са SIEMENS ЕООД, България, за проекта в частта му за компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване, и Етралукс, Испания, за рехабилитацията на промишленото осветление чрез подмяна с LED. Срокът за изпълнение на двата лота е една година и три месеца.

Компенсирането на реактивната мощност ще обхване 148 задвижващи станции, 10 роторни багера, 10 насипообразувателя, 8 претоварача и 4 верижни многокофови багера от типа Rs 710. Подмяната на промишлените осветители с обща инсталирана мощност 1200 kW с енергоефективни LED осветители ще обхване 156 задвижващи станции, 27 роторни багера, 12 насипообразувателя, 9 претоварача и 6 верижни многокофови багера от типа Rs 710.

Изпълнението на двата лота е от особено важно значение, тъй като след въвеждане на новата цена на електроенергията разходите за консумирана енергия на въгледобивното дружество се увеличиха с близо 1 млн. лева на месец. Разчетите са за намаляване на този разход до 7%. Опазване на околната среда и повишаване на безопасността на работните места са другите важни показатели, които мултиплицират ефективността на проекта.

Хавиер Донате – регионален мениджър за Източна Европа на Етралукс, Испания и изпълнителния директор на Мини Марица-изток ЕАД Андон АндоновХавиер Донате – регионален мениджър за Източна Европа на Етралукс, Испания и изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" ЕАД Андон Андонов

infoz autor www.infoz.bg (по информация на "Мини Марица-изток" ЕАД)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема