Близо 1800 души получиха квалификация за първото полугодие в Мини Марица-изток

Близо 1800 души получиха квалификация през първото полугодие в „Мини Марица-изток”

Близо 1800 души преминаха 42 курса за квалификация през първото полугодие на 2019 година по Програмата за квалификационната дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД. Тя се извършва от лицензиран Център за професионално обучение в две направления - Програма за квалификационната дейност и Център за професионално образование.

Той координира и организира провеждане на учебни и производствени практики и стажове на ученици и студенти, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

По Програмата за квалификационната дейност за 2019 година през първото полугодие са обучени общо 1792 работници, служители и външни лица. Процентното съотношение на изпълнението на Квалификационната програма за първото полугодие по отношение на броя курсисти е 62%, а по отношение на броя курсове - 39%.

Обучението по клонове на дружеството за първото полугодие:

  • Рудник „Трояново - 1” – обучени 425, от заложени 583;
  • Рудник „Трояново - север” – обучени 457, от заложени 517;
  • Рудник „Трояново - 3” – обучени 432, от заложени 422;
  • Управление – обучени са 478, от заложените 1350.

В момента се изпълнява договор за обучение на заварчици с „Енергоремонт - Гълъбово”АД. От месец март до сега са обучени 33 работници за придобиване на правоспособност по професията „Заварчик“, като сключеният договор е със срок до края на месец ноември 2019 г. и в него са предвидени за обучение общо 105 работници.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24