310 служители на „Мини Марица-изток” ще преминат обучение по европейски проект

Общо 310 служители от „Мини Марица-изток” ЕАД ще преминат обучение в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектното предложение, с което мините участват в процедурата, е в съответствие с „Програмата за квалификационна дейност на дружеството, съобщиха от пресцентъра.

obuchenie

160 души от персонала ще бъдат обучени по професия „Заварчик“, а 150 души по професия „Водач на МПС за обществен превоз“. Стойността на проекта е 124 000 лв., от които 50% ще бъдат безвъзмездна помощ по европейската програма. Очаква се изпълнението му да започне в началото на 2020 г. и да бъде с продължителност 18 месеца.

www.infoz.bg  www.infoz.bg