Ефективното обучение по първа помощ намалява риска при инциденти на работното място

Двадесет служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха обучение по първа долекарска помощ на работното място. Обучителният курс се проведе в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен. Той е специализирана база за професионално обучение.

Програмите са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция.

Обучение по първа долекарска помощ на работното място преминаха новоназначените членове на санитарните дружинки в дружеството и обучените през 2014-та година. Курсът включваше базова програма, теоретични казуси, дискусии, аудиовизуални средства, демонстрации, симулации и практически упражнения на отделни техники.

parva pomosh

Курсистите придобиха знания и умения за необходимите действия при различни здравословни състояния и травми, видовете реакции при инциденти, както на работното място, така и в бита, при производствени аварии и бедствия.

Поддържащо обучение по първа долекарска помощ на работното място преминаха членовете на санитарните дружинки от рудник „Трояново - 1” и рудник „Трояново - 3”, а на 28 и 29 октомври – обучение ще преминат санитарните дружинки от рудник „Трояново - север” и Управление. Поддържащото специализирано обучение се провежда в ПС „Марица-изток” от ръководителите на службите по трудова медицина в дружеството.

Ефективното обучение по първа долекарска помощ доказано намалява не само последствията от инцидентни, но и самия риск от възникването им. Правилната и навременна първа помощ може да спаси човешки живот.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24