Нормалната работа в Мини Марица-изток ЕАД продължава при изключителни мерки за превенция на COVID-19

Нормалната работа в „Мини Марица-изток” ЕАД продължава при изключителни мерки за превенция на COVID-19

Остават в сила въведените със заповеди на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов извънредни мерки и разпорежданията на Извънредния оперативен щаб (ИОЩ) за гарантирането на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, с оглед на разпространението на COVID-19.

От началото на въвеждане на извънредното положение в страната на 13.03.2020 г., до момента, са издадени общо 16 заповеди, които се актуализират непрекъснато, въвеждат се и нови мерки, от оперативните разпореждания на Извънредния оперативен щаб, под председателството на зам.-изпълнителния директор Димитър Чолаков.

Участниците в щаба заседават ежедневно, като разглеждат актуалната информация за разпространението на COVID-19 на територията на страната и региона и предприетите мерки в съответствие с извънредното положение.

От 21 април 2020 г. е възстановена работата и в откривните участъци на трите рудника на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД. Тежкото минно оборудване (ТМО) на неработещите от началото на извънредното положение участъци влезе в експлоатация след Великденските празници и работи вече седмица без технически проблеми.

Въведеният втори диспечерски режим осигурява успешно замисъла за разминаване на пътникопотока и спазването на физическа дистанция между пътуващите в автобусите и камионите, извозващи хора до работните места.

Пропускателният и охранителен режим в условията на извънредно положение в Дружеството осигурява спокойна обстановка, досега не са констатирани опити за противоправни действия на територията му. Доставките на лични предпазни средства и дезинфектанти протичат нормално и се осигуряват регулярно. Стриктно се спазват и изпълняват мероприятията, свързани с дезинфекция на автобусите, камионите извозващи хора, работните места на тежкото минно оборудване за работниците и служителите във всички поделения на дружеството. Максималният брой пътници в автобусите не надвишава броя на двойните седалки, разположени шахматно, по един човек на двойна седалка. При установено неспазване на противоепидемичните мерки, наложени със заповед, ще се налагат дисциплинарни наказания, информираха от пресцентъра на дружеството.

www.infoz.bg  www.infoz.bg