„Мини Марица-Изток” ЕАД не предвижда действия по принудително отчуждаване

„Мини Марица-изток” ЕАД търсят взаимноизгодни условия между купувач и продавач не предвижда действия по принудително отчуждаване на имоти в селата Трояново и Бели бряг, заради разширяването на въгледобива.

Оценките на имотите са изготвят от независим лицензиран оценител по стандарт на пазарната стойност. В инвестиционната програма на дружеството за 2017 г. са планирани достатъчно финансови средства за закупуване на жилищни имоти при заявено желание от собствениците - се казва в позиция на дружеството, изпратена във връзка с актуална тема от деня.

mini maritza iztok logoВсички сключени досега сделки за придобиване на имоти са осъществени на доброволен принцип, след съгласие между продавач и купувач. „Мини Марица Изток” ЕАД временно преустанови придобиването на дворни места и жилищни имоти в село Трояново, община Раднево, предвид достигането на минните работи в селото след 2035 г. Приоритет е закупуването на имоти в село Бели бряг.

Дейността по придобиването на недвижими имоти в регулацията на населените места (в селата Трояново и Бели бряг) се извършва по определена процедура, която е твърде продължителна, отговорна и касае сложни човешки взаимоотношения и съдби, съобщиха от пресцентъра на дружеството. От там припомнят, че с писмо на Министерството на икономиката и енергетиката е одобрен изготвеният цялостен проект за разработване и добив на находището, като селата Трояново и Бели бряг са включени в границите на концесионната площ и попадат в площта за добив на въглища.

Двете села са разположени пред фронта на минните работи на рудник Трояново – север, който е един от основните доставчиците на въглища към ТЕЦ „Ей И Ес – Гълъбово”. От рудника се подават периодично въглища и към „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, както и към „Брикел” ЕАД. Без изселването на тези села в близко бъдеще е невъзможно да се развива въгледобив в рудника, респективно да се доставят въглища.

В зависимост от производствена програма на рудник Трояново – север по добив на лигнитни въглища, която е в пряка зависимост от нуждите на българската енергетика, достигането до хигиенната зона от 500 метра на село Бели бряг се очаква да се случи след 2023 година, а за село Трояново – около 2035 година.

С жителите на с. Трояново и с. Бели бряг са правени срещи и обществени обсъждания по повод закупуване наурегулирани поземлени имоти (къщи) и изработване на Подробен устройствен план. Първата среща в с. Бели бряг на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД с жителите на селото е още през 2008 г. На нея се запознават всички присъстващи с прогнозите на дружеството за минните дейности и постепенното навлизане в териториите на землището и населеното място. Последва и среща в с. Трояново, със същия дневен ред.

Предвид развитието на минните дейности и предстоящото им навлизане в териториите на горепосочените села през 2009 г. е направено социологическо проучване от Агенция за социални и маркетингови проучвания „Афис” относно нагласите и намеренията на жителите по отношение на планираното преселване и съпътстващите мероприятия по изграждане на новите енергийни мощности в района. Проучването беше с цел да подскаже и насочи ръководството на дружеството за подхода и начина на действие при създадените обстоятелства. То показа, че перспективата за изселване се възприема като неизбежност и с очакване да бъдат овъзмездени отговорно и във максимална възможна степен.

През 2016 г. беше проведено второ социално-икономическо проучване и преброяване в с. Бели бряг. Придобиването на имоти в урбанизираните територии на горепосочените села започва през 2008 г., като от тогава до днес са закупените имоти, както следва:

  • за с. Трояново – 167 жилищни имоти на обща стойност 3 185 225 лева.
  • за с. Бели бряг - 147 жилищни имоти на обща стойност 2 937 112 лева.

За с. Бели бряг остават за закупуване - жилищни имоти, от които:

  • 39 броя дворни места със сгради - частна собственост
  • 17 броя дворни места без сгради - частна собственост
  • 14 броя жилищни имоти общински и собственост на кооперации.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24