Преразглеждат процедурата по концесията за кариерата за варовик в старозагорско

Преразглеждат процедурата по концесията на кариерата за варовик в старозагорско

Ще бъде извършена повторна оценка относно наличието на нови обстоятелства, касаещи пряко изграждането на кариера за добив на варовици и доломити от находище „Кереч Търла“, в землището на селата Едрево, Братя Кунчеви и Оряховица. Това става ясно от отговора на министъра на околната среда и водите Нено Димов.

radostin tanev Отговорът на министъра е на питане, направено от народния представител от ГЕРБ Радостин Танев.

„На практика процедурата по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства в региона ще бъде преразгледана. Ще продължа активната работа по въпроса и ще настоявам отговорните институции – министерствата на енергетиката, на околната среда и водите, Басейнова дирекция, РИОСВ да решат казуса в кратки срокове, в интерес на жителите“ - категоричен е Радостин Танев.

Припомняме, че на 22 август десетки жители на 11 села излязоха на протест срещу изграждането на кариерата и за кратко блокираха пътя София - Бургас край Николаево.

Относно настъпилите нови обстоятелства, в отговора на министър Нено Димов се казва, че през месец август 2018 г. в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив е внесен проект за учредяване на санитарно охранителна зона на изворна вода „Малък Солуджак“ за водоснабдяване на с. Едрево, община Николаево, в следствие на което е извършена проверка. Констатирано е, че водоснабдяването на с. Едрево се извършва от три каптирани естествени извора в землището на селото, водата от които се насочва към обща водовземна шахта. Каптажите се намират в района на концесионната площ. Предвид, че характеристиката на терена е деловиални песъчливи глини с дебелина 1,5 м, а съгласно процедираното инвестиционно предложение находището ще се разработва по открит способ с прилагане на пробивно-взривни работи, от компетентния орган ще бъде извършена оценка относно наличие на нови обстоятелства по смисъла на чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

„Министерството на околната среда и водите ще информира за стартирането на новата процедура Министерство на енергетиката, където в момента се разглежда въпросът дали е изпълнен концесионния договор. Енергийното министерство следва да изчака ново произнасяне на Министерството на околната среда и водите по казуса“ - категоричен е Радостин Танев, цитиран от пресцентъра на ГЕРБ в Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема