Академичната общност на Тракийския университет откри паметна плоча на патрона на Аграрния факултет проф. Жельо Ганчев

Академичната общност на Тракийския университет откри паметна плоча на патрона на Аграрния факултет проф. Жельо Ганчев

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков, деканът на Аграрния факултет доц. Димитър Панайотов и кметът на общ. Раднево д-р Теньо Тенев откриха тържествено паметна плоча на проф. Жельо Ганчев в родното му село Коларово. Непосредствено, преди официалното откриване, всеки от тях разказа част от интересната история на патрона на Аграрния факултет, разкриваща пътя му.

А този път минава през битието на едно обикновено селско момче до възпитаник на най-престижните западноевропейски университети и активността му в създаването на висшето аграрно образование:

Ректорът на Тракийски университет доц. Ярков, каза в словото си: „Наистина е много впечатляващо как един младеж в онова време, без телефони и интернет, на 19 години заминава да учи в Копенхаген “Ветеринарни и скотовъдни науки„, а след това да специализира в най-известните в областта и до наше време държави – Швейцария, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Холандия и да създаде основите на аграрното образование в България. Сега ние сме достойни наследници на това, което започнал проф. Жельо Ганчев – направленията Ветеринарна медицина и Животновъдство на Тракийския университет са водещи в България и ние се гордеем с това. Поздравявам инициаторът на идеята за откриване на паметна плоча на проф. Ганчев д-р Събев, който цяла година се бори всеотдайно за осъществяването и.“

Деканът на Аграрен факултет доц. Панайтов, каза: „Това, което е направило селското момче, тръгнало от Тракия и стигнало до Кралското училище в Копенхаген, специализациите, които е направил във всички европейски страни, в които се развива аграрно образование се използва и до днес. Той и други наши учени са успели да пренесат в България програмите и плановете на европейското образование, където специализират. Проф. Ганчев е създател на породата Садовско говедо, също и той е първият, който извършва индивидуални контроли при овце от Старозагорската млечна. Ние се прекланяме пред създателите на висшето аграрно образование и изказваме нашата искрена благодарност за основите, които са ни дали.“

Кметът на общ. Раднево д-р Теньо Тенев, който е възпитаник на Тракийския университет, благодари за инициативата да бъде поставена паметна плоча в центъра на село Коларово, на фасадната стена на читалище Развитие, където идните поколения ще виждат част от историята на селото, с която да се гордеят.

pametna plocha32

Проф. Жельо Ганчев (1877 – 1936) е български учен, професор по общо животновъдство, един от основателите на висшето зооинженерно и агрономическо образование в България, съосновател на Агрономическия факултет при Софийския университет, работил в областта на овцевъдството и говедовъдството. Първият законодателен акт, с който се регламентира висшето аграрно образование в България е приетият, от ХІV обикновено Народно събрание, Закон за народното просвещение, утвърден с Указ № 7 от 18.02.1909 г. Според него към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се създава Агрономически факултет с две специалности: растениевъдство и животновъдство. След близо 12 години изпълнени с трудности, през 1921 г. Агрономическият факултет започва обучението на първите си студенти. Аграрният факултет е правоприемник на Агрономическия факултет. През 1974 г. е пребазиран от София в Стара Загора. Това на практика поставя началото на висшето образование в града, със създаването на първото висше учебно заведение тук.

Идеята за поставяне на паметна плоча в родното му село е на младият преподавател от Аграрния факултет – гл. ас. д-р Желязко Събев, който е избрал да живее в село Коларово. А за осъществяването и финансирането младият преподавател се обръща към ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. Добри Ярков, който обезпечава каузата със средства на Университета. Той приветства домакините и гостите на събитието с думите: „Изключително съм развълнуван, че след 100 години от създаването на висшето аграрно образование имаме честта и удоволствието да открием паметна плоча на патрона на Аграрния факултет проф. Жельо Ганчев. Гордея се, че съм част от академичната общност на този факултет и да надграждаме започнатото от създателите на висшето аграрно образование за нас е предизвикателство, в което ще успеем.“

На събитието присъстваха членове на Ректорското ръководство, преподаватели от Аграрния факултет, ръководството на общ. Раднево, жители и гости на село Коларово.

Паметната плоча е от полиран гранит и е дело на известния пловдивски скулптор Таньо Камбуров.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема