„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора обявява нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги

На свое заседание Комисията за енергийно и водно регулиране одобри новия Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за периода 2022 – 2026 г. и предложената комплексната цена (доставка на вода, отвеждане и пречистване) за 2022 г. в размер на 4,12 лв. за куб. метър с ДДС.

За нормалната работа на предприятието, в условията на непрестанно растящи цени на електроенергията, горива, строителни материали, външни услуги и минимална работна заплата, наложителна мярка е увеличението на цената на водата. С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2022 г., е утвърдена нова цена на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва: доставка на вода – 2,774 лв., отвеждане на отпадъчни води – 0,211 лв., пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители – 0,452 лв., като комплексна цена с ДДС става 4,12 лв./куб. метър.

ВиК ЕООД Стара Загора обявява нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, считано от 01.07.2022 г., както следва:

 

Утвърдени цени

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2022 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

2,774

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

0,211

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.

0,452

Промишлени и стопански

степен на замърсяване 1

0,505

 

степен на замърсяване 2

0,741

 

степен на замърсяване 3

1,101

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,860


Към цената се начислява допълнително 20% ДДС.

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,12 лв./м3, съобщават от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

vik 2022 phones

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber