Ученици участваха в състезание по защита при бедствия и аварии

Областният управител на Стара Загора Гергана Микова връчи награди на победителите от регионалното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, състояло се на 28 май.

То се провежда за 16-и път и в него участваха 9 отбора от различни училища на Старозагорска област. Децата се надпреварваха в два кръга – теоретичен и практически. На трето място се класира отборът от ОУ „Христо Ботев“ - с. Ягода, Oбщина Мъглиж. Сребърните медали получиха учениците от гр. Гълъбово. Златото и купата на победителите отидоха при момчетата и момичетата от Девето ОУ „Веселин Ханчев“ - гр. Стара Загора. Предметните награди за всички участници, в състезанието бяха осигурени от Областна администрация на Стара Загора, съобщиха от Община Мъглиж.

Победителите от областния кръг ще се включат през месец септември в националното състезание за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Целта на обучението и състезанията „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации“ е повишаване на културата на подрастващите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, чрез придобиване на специфични знания и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия. С организирането и провеждането на състезанията, освен повишената култура в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, се проверява и нивото на знанията в областта, които са придобити през основния курс на обучение в системата на предучилищно и училищно образование, както и се популяризира дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) сред подрастващите. Също така дейността стимулира учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на първа долекарска помощ и работа в екип. Не на последно място, чрез ангажирането на подрастващите се постига възпитателен ефект на съпричастност към дейността на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“, ученическите екипи на Български червен кръст (БЧК) и други доброволчески организации, както и на желание за включване в редиците на доброволните формирования и професионалните среди на пожарникарите и спасителите.

Целевата група на провежданото обучение, завършващо с участие в националното ученическо състезание, са учениците от основния курс на обучение в системата на предучилищното и училищното образование на територията на цялата страна. Обучението за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации се извършва съвместно от служителите на ГДПБЗН – МВР, със съдействието на директорите и педагозите от училищата и Регионалните управления на образованието към Министерство на образованието и науката (РУО – МОН).

www.infoz.bg  www.infoz.bg

tel 080015131

На подобна тема