Община Стара Загора ще получи останалите 40 дка от бившите артилерийски казарми

Министерството на отбраната има воля да предостави останалите 40 дка от терена, върху който се намираха артилерийските казарми, за да се превърне целия район в парк. Земята беше поискана от страна на кмета на общината Живко Тодоров. Това съобщи пред журналисти в Стара Загора военният министър Николай Ненчев.

Той уточни, че се полагат усилия това да се случи в максимално кратки срокове, но процедурите трябва да бъдат спазени. Министърът на отбраната добави, че терени и имоти, които вече не са нужни на военното ведомство се обявяват на търг, но в Стара Загора ще бъде направено изключение, като жест към обществеността.

"Не поставям условия, за да предоставим терена на Общината, но Министерството на отбраната има нужда от няколко апартамента за крайно нуждаещи се военнослужещи. Предстоят разговори с кмета на общината и с областния управител на Стара Загора, за да обсъдим дали има подходяща сграда с отпаднала необходимост, която военното ведомство да ремонтира и да използва" - коментира Николай Ненчев.

Новият парк е изграден върху военен терен и би било удачно да го кръстите "Артилерийски" - каза още той.

Той заяви, че се търси най-удачният вариант за летището в Стара Загора, за да бъде защитен обществения интерес и увери, че Министерството на отбраната няма да продаде земята, която притежава.

Пред журналисти министърът коментира и актуални въпроси, свързани с ремонтите на самолетните двигатели. "Насочихме се към Полша за извършване на ремонта на самолетните двигатели, защото предложението беше най-изгодно. За мен е важно авиацията да бъде изправена на крака. Дали ще бъде извършена модернизация или ремонт, ще оставя на полската страна да реши. За мен е важно договорът да бъде изпълнен и тези двигатели да бъдат доставени в срок в България, за да имаме сигурност и гаранции, че сами ще продължим да охраняваме въздушното си пространство" - каза Николай Ненчев.

Той добави, че и в момента военнослужещи оказват логистична подкрепа на границата на различни места и има готовност във всеки даден момент да увеличи състава им, ако ситуацията го налага.

Николай Ненчев посети новия парк в Стара Загора

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема