Възможностите при управлението на отпадъците – проблеми и решения

В зала „Славейков“ на Община Стара Загора се проведе конференция на тема: Управление на отпадъците – проблеми, предизвикателства и възможности пред общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците. На срещата се обсъдиха възможности, цели и решения за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България.

„Благодаря на всички, че приехте поканата ни. Битовите отпадъци са тема, която е изключително важна за всички общини в страната. Това е и причината да организираме днешната конференция. Предизвикателствата са много, нужно е да имаме готови решения и ефективни действия за справяне“, приветства в началото на срещата зам.-кметът Радостин Танев.

eko forum

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева представи новите цели и задължения в управлението на битовите отпадъци. „Искам да благодаря на Община Стара Загора за ангажираността. Искаме да ви запознаем с новостите и мерките, които са предвидени за спомагане за справянето с процеса. Основните цели са максималното намаляване на депонирането на битови отпадъци, като ще се стремим до 2035 г. те да спаднат с до 10%, а на около и над 65% те да се рециклират. Търсим и разглеждаме варианти и за тяхното оползотворяване в средата на живот. Подобряване на разделното събиране с цел увеличаване на количеството и качеството на рециклируемата фракция от битови отпадъци е основен приоритет за нас“, обясни Ренета Колева. Тя допълни още, че се обмисля изграждане на комплекс от съоръжения, обезпечаващи третиране на този вид отпадъци, както и въвеждане на количество на битовите отпадъци като водеща основа при определяне на такса за такива по реда на Закона за местните данъци и такси.

В конференцията се включиха още и Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България , която представи проект на НСОРБ за нови модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци в общините, както и Йоана Йончева-Фильова от Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация /БОРА/, която разкри възможностите за оползотворяване на отпадъците и развитие на кръговата икономика.

Гости на форума бяха председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева, общински съветници, еколози, кметове, зам.-кметове и представители на 12-те общини от Регионално сдружение за управление на отпадъците.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber

 

На подобна тема