Областната здравна карта запазва легловата база и медицинския потенциал в региона на Стара Загора

С пълно единодушие Комисията за изработване на областна здравна карта, председателствана от областния управител на Стара Загора Георги Ранов, гласува днес на последното си, четвърто заседание, окончателния й вариант.

Проектът за здравна карта беше подготвен съвместно от експерти на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Стара Загора и Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) след сериозни анализи и статистика за използваемостта на легловата база в болниците от областта за последните 5 години.

Областната здравна карта, която сме изготвили, категорично не води до намаляване на легла, специалности и обеми. Промените, които предвиждаме, няма да повлияят в негативен аспект на здравната система в областта. Оптимизацията на леглата и намаляването им с не повече от 60 - 65 броя, е предложена на базата на използваемостта на легловата база в областта през последните 5 години, а тя е 65%. Това означава, че резерви има. Най-важното е, че се запазва броят на леглата на трето ниво. Там има традиционно висока хоспитализация на пациенти и от съседни на Старозагорска области, заяви д-р Златина Нанева, директор на Регионалната здравна инспекция.

Областната комисия стои категорично зад запазването на целостта и обемите на общинските болници в областта. Основен приоритет на здравната карта е достъпност да специализирана помощ на всички жители, включително и в малките общини.  В тази връзка проектът за областната здравна карта предвижда в петте общини от областта, които разполагат само с по един екип за спешна медицина, да бъде сформиран по още един екип със съответното техническо обезпечение за извършване на дейността. В периферните общини, където има недостиг на лекари, се предлага да бъде засилен социалният патронаж, както и да бъдат открити сестрински кабинети. Изграждането на регионален център по онкология и център за редки болести са сред другите предложения в здравната карта.

Представителите на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българската асоциация на специалистите по здравни грижи също подкрепиха единодушно областната здравна карта.

За отговорната работа на комисията благодари и д-р Нанева. 95% от участниците в заседанията са дали свои писмени становища по различни въпроси. Те ще бъдат приложени като доказателствен материал към областната здравна карта, която ще бъде изпратена в Министерството на здравеопазването и ще стане част от Националната здравна карта.

Директорът на РЗОК д-р Славка Йорданова пожела успех на защитата й на национално ниво.

Благодаря на членовете на комисията за активното участие в обсъждането на областната здравна карта. Мисля, че направихме всичко възможно да защитим интересите на гражданите и да им осигурим бърз достъп до здравеопазване, каза в края на заседанието инж. Ранов.

Комисия за изработване на областната здравна карта

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема