Ще се проведе обществено обсъждане на проекта за продължението на новия парк

Проектът на „Институт за градско планиране“ АД, София, спечели конкурса, обявен от Община Стара Загора, за продължението на новия парк, което ще бъде изградено на останалите 40 дка от бившите артилерийски казарми.

На 20 юни 2016 г. от 17:30 часа в общинската зала „П.Р. Славейков“ ще се проведе обществено обсъждане на избрания проект с участието на неговите създатели.

Предвидено е благоустрояване и създаване на съвременна градска среда, която включва ежегодна ледена пързалка, водни атракции, увеселителен парк, въжен парк, както и открити обекти за спортни дейности и площи за озеленяване. С новия имот целият парк ще заеме обща площ около 130 дка.

С решение на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за класиране на участниците, дружеството е определено за изпълнител в открития конкурс за идеен проект с предмет: „Парк и продължение на ул. „Христо Ботев“. На второ място е класирано предложението на участника „Студио Верде“ ООД, Стара Загора, а трети в класацията е „ЕТ „Дженерал - А. Олег Николов“, София.

Общо шест фирми участваха в конкурса, обявен от Община Стара Загора, като по реда на подаване на конкурсните проекти те са:

1.    ЕТ „Питал - Александър Петров“, София
2.    „Арк проект“ ООД, Габрово
3.    „Институт за градско планиране“ АД, София
4.    „Студио Верде“ ООД, Стара Загора
5.     ЕТ „Дженерал - А. Олег Николов“, София
6.     Екип ВИРИДИС – КАЛИ

За класирания на първо място участник е предвидена парична награда в размер на 5 000 лв. Парична награда в размер на 2 500 лв.ще получи класираният на второ място участник, а за третия премията е в размер на 1 500 лв.

Председател на журито, оценило проектите, е главният архитект на Община Стара Загора Иван Кирчев, а негов заместник е арх. Емил Василев - Представител на Камара на архитектите в България - РК Стара Загора. В него влизат още четирима служители на общинската администрация Стара Загора, както и представители на Съюза на архитектите в България и Съюза на ландшафтните архитекти.

Резултатите от конкурса са основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление с избрания участник за последваща фаза на проектиране.

new park

infoz autor www.infoz.bg