Започва поставянето на гранитните плочи по централния булевард в Стара Загора

Продължават дейностите по проекта за реконструкцията на площадното пространство пред сградата на Община Стара Загора и на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики”, от ул. „Хаджи Димитър Асенов” до бул. „Св. Патриарх Евтимий”.

Това е вторият етап на проекта „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“. Общата стойност на договора за двата обекта е близо 6,9 млн. лв. без ДДС и се финансира по оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020". Заради спасителни археологически разкопки, при които в началото на годината беше открито надгробно съоръжение, в част от площадното пространство строителните дейности са преустановени.

„Имаме протокол от Министерство на културата и сключени договори с Регионален исторически музей – Стара Загора за извършване на спасителни археологически проучвания. Заради тях и допълнително възникнали дейности, в част от площадното пространство строителните дейности са временно преустановени” – съобщи инж. Веска Узунова, директор на Дирекция „Строителство и инвестиции” в Община Стара Загора.

До края на април Регионалният исторически музей в Стара Загора трябва да приключи с археологическите проучвания и да докладва пред Министерството на културата, както и да представи предложения за последващи действия. „След приключване на договорения срок, очакваме предписания от страна на Регионалния исторически музей – за запазване на местоположението и експониране на надгробното съоръжение, или неговото преместване на друго място” – каза още инж. Узунова.

Заради възникналите допълнителни дейности, извън археологическите проучвания, срокът за изпълнение е удължен с 40 дни. Временно спиране на строителните дейности имаше и по самия централен булевард поради лоши метеорологични условия. „Строителните дейности продължават. След десетина дни ще започне полагането на гранитните плочи по централния булевард” – съобщи инж. Веска Узунова.

Реконструкцията на площадното пространство около Община Стара Загора включва поставяне на настилка от гранит с голяма здравина и трайност, под формата на каменни плочи по целия площад, което трябва да обобщи и подчертае визията му. В западната част на площадното пространство ще бъде изградена ниска сцена със 7 - 8 стъпала към площада. Стъпалата ще бъдат оформени като места за сядане в близост до зеленината, за да бъде ползван площада ежедневно, като зона за почивка и срещи. Водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята ще разхлаждат въздуха и ще представляват атракция, желана зона в горещи дни и предпочитано място за игри от децата. Предвиждат се масивни пейки, които могат да бъдат ползвани както за почивка, така и за удобно наблюдаване на сцената. Нови високи широколистни дървета ще рамкират площта от юг и ще осигурят сянка по южната периферия. Предвижда се преустройване на стълбите южно и източно от сградата на Общината, изграждане на нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета и коледна украса. За птицата Феникс е отредено специално място - на повдигнато ниво спрямо котата на площада, където пластиката ще представлява основен акцент на тъмния нощен фон и търсен ефект в светлинното решение на площада.

Пешеходната зона по бул. “Цар Симеон Велики“ също ще бъде изпълнена с настилка от гранит под формата на павета и каменни плочи по цялата улица. Предвижда се подобряване на пространствата около жилищните сгради и цялостно реорганизиране на търговските обекти. Ще бъде осигурен и достъп за хора в неравностойно положение и майки с колички. Достъпни зелени зони и зони за отдих ще бъдат в пряка връзка с главната улица.

В самото начало на участъка, от ул. „Хаджи Димитър Асенов” до бул. „Митрополит Методий Кусев”, ще има монумент, зад който ще започне зелена зона с линия от висока растителност, питеен фонтан, скамейки и елементи на градската среда. В пространството пред хотел Верея, по бул. "Митрополит Методий Кусев" на юг от главната улица, в средната зона ще бъдат поставени нови столчета за отдих, а от двете им страни ще се обособят ивици за свободно преминаване. Заетите от заведенията площи ще бъдат позиционирани изцяло по периферията на улицата. Настилката ще бъде ремонтирана като използваният варовик ще бъде заменен с мрамор. Предвижда се поставяне на няколко информационни мултимедийни табели , които да осведомяват жителите и гостите на града за културно-развлекателна програма на града.

В зоната от бул.„Митрополит Методий Кусев” до бул. „Руски” са разположени надлъжно три различни функционални зони - централна ос, рекреационни пояси и периферна ивица. Предвидено е вкопаване на 2 метални релефни плочи – с градоустройствените схеми на античния град Августа Траяна и на град Стара Загора, проектиран от Лубор Байер.

В сектора от бул. „Руски” до ул. „Цар Иван Шишман” ще се отворят зоните към търговските обекти, към прилежащите кафенета, ще се оформят зони за почивка и срещи. Пред Областната управа ще се обособят места за организиране на събития, концерти и други масови изяви. Зад Музея на религиите ще се разположат малки озеленени зони за павилиони или за отдих. В участъците с пресичане на бул.“Цар Симеон Велики“ с бул. „Руски“ и ул. „Шишман“, се предвижда изграждане на изкуствена неравност, която не променя котата на бул. „Цар Симеон Велики“, но ограничава навлизането на автомобили с висока скорост.

Пред сградата на бившия Електродом се оформя ново площадно-рекреационно пространство на нивото на улицата. Площадът ще бъде изпълнен със квадратни зелени острови, в част от които са предвидени нови дървета. Акцент в зоната ще бъде ново водно огледало с релефни гранитни плочи на дъното му, които ще изобразяват различните епохи от историята на града.

ploshtad stara zagora center 2017 proect largo

Зелените площи в зоната от ул. „Парчевич” до ул.” Кольо Ганчев” ще се превърнат в рекреационна зона. По южната периферия на улицата тя ще се комбинирана с търговска зона за тротоарно право.

В зоната от ул. „Кольо Ганчев” до бул. „Св. Патриарх Евтимий” е предвидено открито и достъпно пространство за детски площад – за игри и мероприятия, с подходяща настилка и вградени осветителни тела, като се създава естествена връзка между пешеходната зона, парка и СОУ "Васил Левски". На изток от площада, в пространството между него и бул."Патриарх Евтимий" ще се развие пространство за игри с щамповани очертания върху настилката и две бетонови тенис маси. В най-източната част на зоната се развива озеленена рекреационна зона, която да играе ролята на естествен буфер и завършек на пешеходното пространство. Осветени пейки ще бъдат разположени между зелените острови. Предвижда се поставяне на антипаркинг елементи към бул. “Патриарх Евтимий“ и автоматични боларди за пожарни и линейки, каквито ще има и на западния край на пешеходната зона.

ploshtad stara zagora center 2017 proect

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема