Ремонтират покритата лекоатлетическа писта в Стара Загора

Ремонтират покритата лекоатлетическа писта в Стара Загора

Основен ремонт ще бъде направен на покритата лекоатлетическа писта в Стара Загора. Това решиха на заседание общинските съветници. Пистата не е ремонтирана от над 30 години, а сградата от над 10 години.

Това каза председателят на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности в Общинския съвет Николай Диков. „Падат парчета от покрива, състоянието на спортното съоръжение наистина е тежко. Там тренират над 400 деца, за които трябва да има безопасна и нормална среда“ - подчерта той.

500 хил. лева са заложени в Бюджет 2018 г. на Община Стара Загора, при възникване на необходимост от допълнителни средства – те ще бъдат за сметка на Клуб по лека атлетика „Берое“, стопанисващ обекта с договор. Изпълнителят на ремонтните дейности ще бъде избран по Закона за обществените поръчки, като в комисията за разглеждане на документацията ще има представители на Общинския съвет. Решението на съветниците гласи още, че всички подобрения в общинската спорта база, след извършването на ремонта и въвеждането му в експлоатация, остават в полза на Община Стара Загора, независимо от стойността им, доказана с необходимите първични счетоводни документи.

Промяна беше нанесена в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 г. Средства бяха преразпределени в полза на финансиране на ремонтни дейности за II етап на рехабилитацията на пътя между селата Борово и Михайлово. На първи етап през 2016 година беше извършен ремонт на отсечката между селата Ловец и Борово. Местният парламент прие и допълнение към предложението за промяна в инвестиционната програма, внесено от Николай Диков. То е продиктувано от факта, че през зимните месеци на тази година покривът на сградата на Държавен куклен театър – Стара Загора е протекъл и е нанесена щета на няколко помещения.

Учредено беше безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху част от имот, използван от Фондация „Етносвят – България“. Съветниците дадоха съгласието си и за отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД. Близо 7 хил. лева са отделени за частично дофинансиране на медицински услуги по лечение на усложненията на хронични възпалителни процеси на устната кухина.

Общинският съвет взе решение да намали първоначална тръжна цена на търговска маса, в югоизточната част на Централен покрит пазар, от 140 лева на 80 лева, без ДДС. В югоизточния му ръкав има 18 маси, предназначени за търговия с плодове и зеленчуци, като към момента има заети само 2, а основният поток от търговци и клиенти са в северната част на съоръжението. Мотивът на администрацията за намаляването е с цел да повиши интереса на търговците към масите в тази част на пазара.

За срок от 10 години беше възложено управлението на рибните ресурси във воден обект водоем – публична общинска собственост, намиращ се в землището на село Преславен.

Подкрепено беше решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Психо-социална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора, преживели домашно насилие“, на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“. Срокът на изпълнение на дейностите е 6 месеца.

Старозагорският общински съвет актуализира сроковете на договорите за ползването на временни преместваеми (търговски) обекти, разположени върху общински терени и временни преместваеми (търговски) обекти - общинска собственост, разположени върху общински терени. Те ще бъдат със срок 3 години, а цените ще бъдат с увеличение от 10%.

На подобна тема