Живко Тодоров: Мащабните ремонти ще приключат в срок и качествено

Няма забавяне към момента на сроковете за изпълнение на проектите в Стара Загора. Цялостният ремонт на площада и на пешеходната зона трябва да бъдат готови до края на годината. Ако това не стане, ще санкционираме изпълнителя.

Срокът за обновяването на парк „Митрополит Методий Кусев” е до края на ноември и се надявам, че ще бъде спазен. В противен случай ще бъдат наложени санкции – заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Ремонтът на моста към индустриалната зона по договор трябва да приключи през февруари 2019 г., но изпълнителят пое ангажимент да е приключил до края на тази година, за да могат хората по-рано да използват това съоръжение – добави кметът.

- Г-н Тодоров, изтича третата година от втория Ви мандат като кмет на Стара Загора. Какво беше направено през последните 7 години? С какво се подобри живота на хората в общината? С какво се промениха градът и малките населени места?

zhivko todorov stara zagoraМного неща се направиха през последните 7 години и мисля, че и хората го виждат и го усетиха. Обликът на града се променя коренно. Смятам, че и качеството на живот се повиши. Знам, че точно в момента жителите на Стара Загора са затруднени заради мащабните ремонти, които се извършват в центъра на града, в парк „Митрополит Методий Кусев” и на моста към индустриалната зона, но те изискват нужното време. След края им хората ще усетят положителната промяна. През последните години изцяло обновихме градския транспорт. Направихме удобни спирки с електронни табла. Предстои да въведем видеонаблюдение на възлови кръстовища. Ще бъдат монтирани интелигенти светофари, които ще регулират трафика. Автобусите и тролейбусите ще бъдат оборудвани с автоматична система за таксуване.

През 2015 г. беше завършен Интегрираният воден проект на Стара Загора. Той е на стойност близо 34 млн. лева и това са пари от оперативна програма "Околна среда". С него се решиха проблемите с водоснабдяването и канализацията на града. Изградихме модерна Регионална система за събиране и третиране на битовите отпадъци, която е в района на село Ракитница и обслужва още 11 общини.
По отношение на инфраструктурата на града също има видима промяна. Ремонтирани са много улици и тротоари. Само за тази година сме осигурили 1 млн. лева за облагородяване на междублокови пространства.

Спечелихме проект за обновяване на кв. „Самара – 1”. Ще се ремонтира водоснабдителната мрежа, ще се асфалтират улиците и ще се изгради канализационна мрежа, защото липсва такава в една част от квартала. Работи се на широк фронт и е трудно в едно интервю да бъдат изброени всички проекти, а и за последните седем години тези проекти са десетки. Може би не трябва да пропускам новия парк „Артилерийски” в кв. „Казански”. Предстои неговото разширяване. В други квартали на града бяха извършени ремонти, направиха се нови улици. Квартал „Самара – 3” беше изцяло реновиран. В кв. „Три чучура – север” беше подменена водоснабдителната и канализационна мрежа, направиха се улици и тротоари. И в момента в кварталите са изграждат междублокови пространства.

Община Стара Загора изпълни успешно заложената етапна цел по оперативна програма „Региони в растеж“. По текущите проекти са направени междинни плащания на стойност 12,3 млн. лева, при заложена етапна цел от 10,5 млн. лева. Това дава възможност да бъдат получени допълнително 3,2 млн. лева по европейската програма. Допълнителните средства могат да бъдат използвани за обновяване на Станционната градина до жп гарата в Стара Загора или за Летния театър в парк „Митрополит Методий Кусев“.

Ще довършим Музей „Литературна Стара Загора”. По програма „Красива България” ще се ремонтира къщата на поета Николай Лилиев, която е в незавидно състояние.

- Какво е състоянието на образователната инфраструктура? Много проекти бяха реализирани в училища и детски градини?

- Ремонтирахме Езикова гимназия „Ромен Ролан”, но все още има довършителни дейности. Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” в Стара Загора е изцяло модернизирана. Въведоха се мерки за повишаване на енергийната ефективност с безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Всички стаи са боядисани и вече са със съвременни подови настилки и врати. Сменени са всички инсталации. В сградата на гимназията е осигурен достъп на лица с физически увреждания. Основен ремонт е направен на физкултурния салон. В момента се ремонтира Средно училище „Железник”. Предстои обновяване на Средно училище „Иван Вазов” и на Девето основно училище „Веселин Ханчев”. Модернизирани са много детски градини. Оптимист съм за това, което се случва в сферата на образованието в града ни.

- Ще продължи ли Община Стара Загора да инвестира в областта на спорта?

- Отпуснахме средства за ремонт на закритата лекоатлетическа писта. След като разширим парк „Артилерийски” ще направим и нови спортни обекти. Очакваме и да построим голяма многофункционална зала, за която премиерът Бойко Борисов ни е дал уверение, че през следващата година ще можем да стартираме и този проект.

- Вече стана въпрос са мащабните проекти, които в момента се изпълняват и това затруднява хората. Неведнъж сте казвали, че срокът за изпълнение на един проект не се брои в календарни дни, защото строителните дейности са изцяло зависими от метеорологичните условия. Но хората се интересуват има ли забавяне и кога тези обекти ще бъдат завършени?

- Не може през зимата да се прави ремонт и би трябвало всеки да го разбира. През декември, януари и февруари, особено когато има сняг, не могат да се извършват дейности с бетон. Работата се преустановява с Акт 10 и се подновява с Акт 2. Няма забавяне към момента спрямо сроковете за изпълнение на проектите. Цялостният ремонт на площада и на пешеходната зона трябва да бъдат готови до края на годината. Ако това не стане, ще санкционираме изпълнителя. Срокът за обновяването на парк „Митрополит Методий Кусев” е до края на ноември и се надявам, че ще бъде спазен. В противен случай ще бъдат наложени санкции. Ремонтът на моста към индустриалната зона по договор трябва да приключи през февруари 2019 г., но изпълнителят пое ангажимент да е приключил до края на тази година, за да могат хората по-рано да използват това съоръжение. Конструкцията на моста не беше в добро състояние и е по-разумно и безопасно да се ремонтира планово и с европейски средства, отколкото по спешност след време и да се чудим откъде да намерим средства. Знам, че ремонтът създава неудобство на всички, но ползите след това ще са големи. Ще се облекчи трафикът, защото се прави още една лента за автомобилите, изграждат се и две кръгови кръстовища, които ще улеснят движението по бул. „Славянски” и подходите към моста. На моста ще има велоалея и по-широка от досега пешеходна зона.

- Качествено ли се изпълняват проектите, защото се чува и критика от страна на старозагорци?

- Контролът е доста сериозен. Аз също лично инспектирам обектите и има елементи, от които не съм доволен. На площада имаше плочи, които хлопаха. Издадено е предписание на изпълнителя те да бъдат поставени на ново и поставени стабилно. По отношение на центъра, всичко ще бъде направено както трябва. Изпълнителят е поел ангажимент и ще отстрани за собствена сметка всички недостатъци. Що се отнася до парк „Митрополит Методий Кусев”, където се установи некачествена работа, се коригира. На игрищата за бадминтон видях, че се образуват локви. Уведомихме изпълнителя, че обектът няма да бъде приет така и трябва наново да преасфалтира участъка за своя сметка. Същото се отнася и за изпълнителя на ремонта на моста, ако констатираме дори и малко некачествено свършена работа.

Общината има интерес от контрола, който правят гражданите и ние се съобразяваме с него. Допълнително и ние влагаме усилия, за да подобрим работата на строителите. За съжаление, като цяло в България, проблемът с липсата на качествена работна ръка е много сериозен. Това създава трудности на самите изпълнители. Те го признават. Съгласни са с нашите констатации за недобре свършена работа, но казват, че трудно намират подготвени работници, които от първия път да си свършат работата както трябва. Това го казвам не като оправдание, а че сме се докарали в България да няма качествени кадри, защото дълги години заплащането беше ниско. Голяма част от тях потърсиха работа извън страната, а младите хора явно нямат интерес да се обучават и да практикуват тази професия. Строителите ще бъдат принудени да дават високи заплати, да държат на качеството и да привличат повече млади хора, които да влязат в този бранш и да усвояват занаят.

- Кога ще започне изграждането на инфраструктурата на Индустриална зона „Загоре” и има ли вече реално заявен инвеститорски интерес?

- Общинският съвет прие на последното заседание Подробен устройствен план, което позволява да започва изграждането на инфраструктурата. Знаете, че преди месеци беше регистрирано смесено дружество „Индустриална зона „Загоре” ЕАД, в което Общината участва с апортна вноска, а държавата – финансово. Преди дни държавната Национална компания „Индустриални зони“ преведе 3,5 млн. лева. Има заявен инвеститорски интерес от над 10 български и чуждестранни компании. Повече от половината от парцелите са договорени, но не трябва да посочвам имена. Само 2 – 3 парцела все още са незаети.

- В кои сфери на икономиката за потенциалните инвеститори, които искат да развиват бизнес в Индустриална зона „Загоре”?

- В областта на логистика, производство, информационни технологии… Няма да бъдат допуснати фирми, с чиято си дейност може да бъде замърсена околната среда.

- Стара Загора е сред големите градове с най-ниски местни данъци. Ще бъдат ли увеличени през следващата година?

- Предстои гласуване в Общинския съвет, но и тази година няма да увеличаваме данъците. Размерът им не е променян от 2012 г. Събираемостта е добра.

- Какво е финансовото състояние на Община Стара Загора?

- Финансовото състояние е сравнително добро. Посрещаме основните си нужди. Винаги има необходимост от повече ремонти и инвестиции, но на фона на бедността в държавата, Община Стара Загора стои добре.

- През ноември ще отчетете третата година от втория си мандат. На какво ще акцентирате?

- На изпълнението на предизборните обещания. Аз съм съсредоточен върху това – да изпълня това, което съм обещал и хората да разберат, че ако един кмет си държи на думата, това означава, че имат сериозен човек, на когото да разчитат.

- Какво пожелавате на старозагорци по случай празника на града – 5 октомври?

- Преди всичко да бъдат живи и здрави! Весел празник!

* * *
Стара Загора чества своя празник днес. На 5 октомври 1879 г. губернаторът на Източна Румелия Александър Богориди полага основния камък за възстановяването на града, който се изгражда по проект на чешкия строителен техник Лубор Байер. Превръща се в първия следосвобожденски град в България със съвременно градоустройствено планиране – станал известен като града на правите улици, липите и поетите.
Празникът на града ще бъде отбелязан тържествено на Античната улица пред Държавна опера – Стара Загора. Общината е предвидила богата програма през целия ден.

* * *
Живко Тодоров е роден на 21 септември 1981 г. в Стара Загора. Завършил е Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан" в Стара Загора и специалност Европеистика в Софийския университет. През 2009 г. е избран за народен представител от партия ГЕРБ от 27-и Старозагорски избирателен район. От ноември 2011 г. е кмет на Община Стара Загора.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема