Кака да гласуваме, за да е валидна бюлетината

Как да гласуваме правилно?

Бюлетината се приема за валидна ако в кръгчетата с предпочитания за кандидати за общински съветници са отбелязани със знак Х или V повече от една преференция - маркирани са две, три, повече или дори всичките кръгчета. Но тогава се зачита само вотът за отбелязаната политическа формация, а не и за конкретен кандидат за общински съветник и се приема, че няма предпочитание.

Бюлетината е валидна и когато не е маркирано нито едно от кръгчетата с преференция.

Както и в кръгчетата, отбелязването и в секцията на бюлетината, чрез която се избира кандидат за кмет на община, листа с кандидати за общински съветници, кандидат за кмет на кметство или не подкрепям никого (квадратчета с номера), трябва да е направено със синьо мастило и задължително с един от двата знака Х или V. Ако се ползва химикалка, която пише с друг цвят, вотът не е валиден. Отбелязване с молив, независимо от цвета, също прави бюлетината невалидна. 

Гласът няма да бъде зачетен за валиден ако знаците Х или V излизат извън очертанието на квадрата с номера на отбелязания кандидат за кмет, листа с кандидати за общински съветници, кандидат за кмет на кметство или не подкрепям никого. В този случай членовете на секционната избирателна комисия вписват в протокола конкретната бюлетина като невалидна.

Бюлетината става невалидна също и когато: 1. знакът Х или V излиза извън квадратчето; 2. гласувано е с друг знак; 3. отбелязана е само преференция, без да е отбелязан конкретен номер, поставен в квадрат, в бюлетината; 4. ако има зацапване и изписване на други символи и текстове върху бюлетината, включително целувка с червило – пример, който практиката познава от предходни избори. Ако гласоподавател е маркирал квадратчето Не подкрепям никого, а е отбелязал квадратче за кандидат за общински съветник, бюлетината е валидна, като не се зачита преференцията.

От Общинската избирателна комисия в Стара Загора съветват избирателите да внимават дали след като получат бюлетината на нея има поставен печат. Също така преди да я пуснат лично в урната, член на секционната комисия задължително трябва да постави втори печат. Върху отрязъка и върху бюлетината има отпечатан един и същ номер. Ако печатите липсват също прави бюлетината недействителна.

На подобна тема