Временно разписание на градския транспорт в Стара Загора за работни дни

Временно разписание на градския транспорт в Стара Загора за работните дни

Във връзка с предприетите мерки за превенция на разпространението на COVID-19, от 22 март 2020 г. се спряха всички междуселищни автобусни линии обслужвани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Всички градски линии от 23 март 2020 г. (работни дни) ще се движат до 20:00 часа.

Променя се маршрутното им разписание както следва:

Автобусни линии:

Линия 12
Часове на тръгване от кв. „Железник“:
07:18, 16:20, 16:55

Часове на тръгване от кв. „Зора“:
06:50 (ще се изпълнява по маршрута си до спирка „Новотехпром“), 07:20, 16:20, 16:53

Линия 13
Часове на тръгване от кв. „Железник“:
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 20:00

Часове на тръгване от кв. „Зора“:
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 20:00 до ТРУ

Линия 14
Часове на тръгване от кв. „Три чучура север“:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:05, 08:40, 09:05, 09:40, 10:05, 10:40, 11:05, 11:40, 12:05, 12:40, 13:05, 13:40, 14:05, 14:40, 15:05, 15:40, 16:05, 16:40, 17:05, 17:40, 18:10, 19:10

Часове на тръгване от кв. „Зора“:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:40

Линия 20
Часове на тръгване от кв. „Самара“:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Часове на тръгване от Тракийски университет:
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Линия 51
Часове на тръгване от кв. „Три чучура север“:
05:10 до Петрол, 06:00, 06:30, 06:50, 07:05 до Петрол, 07:25 до Петрол, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10 до Алана, 17:30 до Алана, 17:50 до Алана, 18:15 до Алана, 18:35 до Алана, 18:55 до Алана, 19:30 до Алана, 20:00 до Алана

Часове на тръгване от ДАИ:
05:40 от Петрол, 06:30, 06:55, 07:20, 07:36 от Петрол, 07:56 от Петрол, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:05 през Петрол, 17:20,
17:40 от Алана, 17:55 от Алана, 18:15 от Алана, 18:35 от Алана, 18:55 от Алана, 19:15 от Алана, 19:50 от Алана

Линия 3 и Линия 8 запазват часовете си на тръгване. Същите ще се изпълняват до 20:00 часа.

Тролейбусни линии:

Линия 1
Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40

Часове на тръгване от Парк МОЛ:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40

Линия 2
Часове на тръгване от стадион „Берое“:
05:30, 06:05, 06:35, 06:50, 07:15, 07:35, 07:50, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:35, 16:50, 17:15, 17:35, 17:50, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45

Часове на тръгва от кв. „К. Ганчев“:
05:00, 05:30, 06:05, 06:35, 07:05, 07:20, 07:45, 08:05, 08:20, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:05, 17:20, 17:45, 18:05, 18:20, 18:45, 19:15, 19:45

Линия 26
Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Часове на тръгване от кв. „К. Ганчев“:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Линия 36
Часове на тръгване от кв. „Железник“:
05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45

Часове на тръгване от ПЗ „Загорка“:
05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45

При необходимост ще бъдат направени допълнителни промени.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: