Антоанета Желязкова от „Мини Марица-изток” е носител на годишната награда за химия на НТС

Носител на годишната награда на НТС – Стара Загора за 2020 г. в област „Химия и екология” е инж. Антоанета Желязкова, ръководител „Изпитвателна въглехимическа лаборатория“ към Рудник „Трояново-север“ на „Мини Марица-изток” ЕАД. Наградата е присъдена от петчленна комисия, с председател магистър химик Марина Бояджиева.

AN.ZHELYAZKOVA

Повече от 20 години професионалният път на инженер-химик Антоанета Желязкова преминава във въгледобивното дружество, където постъпва през април 2000 г., след дипломирането си във ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, със специалност „Технология на силикатите”.

Като ръководител на Изпитвателната въглехимична лаборатория (ИВХЛ) към Рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, инж. Желязкова разработва и внедрява система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO IES. Лабораторията е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ - 2010 г. Отличава се с трудолюбие и отлични организаторски умения, посочват в мотивите си членовете на комисията.

www.infoz.bg  www.infoz.bg