Ректорът на Тракийски университет договори практическо обучение на студенти в голяма животновъдна ферма

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков договори бъдещи взаимоотношения на висшето училище с Джавит Бейтула – собственик на голяма животновъдна ферма. Фермата ЕТ „Давид - Джавит Бейтула“ разполага с голям кравекомплекс с 800 дойни крави, 1000 овце, 200 биволи и около 15 - 16 хиляди декара земя, на която се отглеждат собствени фуражи за животните.

Модерните съоръжения и апаратура, както и разнообразните породи и животни, с които разполага фермата, ще бъдат изключително полезни в практическото обучение на студентите от Аграрния и Ветеринарномедицинския факултет.

Фермата е създадена през 1992 г., когато Джавит Бейтула купува стопанския двор в село Карапелит, община Добрич, заедно с част от черношарените животни в него. Първите 32 юници от породата Симентал са внесени от Германия през 2006 г. В следващите две години са внесени още толкова. Към момента сименталското стадо във фермата е около 200 глави и е едно от най-големите в страната. Осеменяването е предимно изкуствено с високопродуктивни бици от Германия, Австрия и Франция. Доенето се извършва с централен млекопровод, а отглеждането е както вързано, така и свободно боксово.

ferma

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема