Климатичните промени налагат промени в системите за управление

Съвместното комюнике, публикувано на 22 февруари 2024 г. от страна на Международния форум за акредитация (IAF) и Международната организация по стандартизация (ISO) представя предстоящи промени към всички нови и съществуващи стандарти за системи за управление. За документа и неговата важност съобщиха от Органа за сертификация на системи за управление към Центъра за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) в Стара Загора.

Измененията за стандарт ISO 9001:2015 са публикувани на 23 февруари 2024 г. Тези промени са под формата на допълнителен текст, подчертаващ изменението на климата и представен като допълнение в точки 4.1 и 4.2 на стандарта. Общите изисквания на тези точки остават непроменени.

Допълненията включват необходимостта организациите да вземат предвид измененията на климата, които могат да повлияят на ефективността на техните системи за управление.

Според съвместното комюнике на IAF и ISO, тези допълнения са предизвикани в отговор на Лондонската декларация за предприемане на действия в областта на климата, съобщават от ЦИЕС.

environmental protection

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема