Център по изпитване и европейска сертификация проведе курс по за управление по околната среда и одит

Център по изпитване и европейска сертификация проведе курс за управление по околната среда и одит

Двудневно обучение на тема „Изискванията на Регламент (ЕО) – схема за управление по околната среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане“ се проведе на 20 и 21 февруари 2020 г. от Центъра за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД.

Схемата на Европейския съюз за управление на околната среда и одит е особено актуален инструмент, който е свързан с необходимостта от спиране на измененията на климата и усилията да се наложат бързи и адекватни мерки за защита на околната среда. Чрез Схемата организациите могат както да оценят, така и да намалят своето въздействие върху околната среда.

Обучението на Център по изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) имаше за цел участниците в него да бъдат запознати с ползите от въвеждането на EMAS и стъпките за регистрацията по EMAS. Бяха разгледани всички нормативни документи (регламенти), свързани със схемата за управление на околната среда и одит, както и практическото им прилагане.

Курсът беше насочен към специалисти от ВиК дружества, които са осъзнали необходимостта от подобряване на управлението по околна среда – един непрекъснат процес, водещ съответно и до подобряване на резултатността при опазване на околната среда.

Поради големия интерес към курса Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД предстои да организира повторно обучение.

Схемата на ЕС за управление на околната среда и одит (EMAS) е инструмент за управление на премиите, разработен от Европейската комисия за компании и други организации за оценка, докладване и подобряване на техните екологични резултати. EMAS е отворен за всеки тип организация, желаеща да подобри своите екологични резултати. Той обхваща всички сектори на икономиката и услугите и е приложим в целия свят.

EMAS CTEC TPP 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема