Над 2 млн. българи имат повод да празнуват на 6 декември

Над 2 млн. българи имат повод да празнуват на 6 декември

На 6 декември празнуват както имениците, така и рибарите, моряците, банковите служители и търговците. Денят е избран и за официален празник и на Бургас. На Никулден празнуват над 200 хиляди именици, като две трети от тях са представители на силния пол.

В края на 2015 г. името Николай носят 93 878 мъже, което го нарежда на четвърто място сред най-често срещаните мъжки имена в България, а Никола - 38 255, показват данни на Националния статистически институт. При новородените през 2015 г. името Николай е предпочетено за 706 момчета, а Никола - за 701. Името Николина носят 14 454 жени, производното му Николинка - 7 855, Никол - 10 205. През последните 15 години името Никол придобива все по-голяма популярност и през 2015 г. е на трето място сред най-често срещаните женски имена при новородените момичета (811).

На 6 декември 2015 г. са родени общо 106 деца, от които 51 момчета и 55 момичета. От тях 16 момчета и 18 момичета имат двоен празник - рожден и имен ден.

На 6 декември празнуват и имениците в още 12 държави - членки на ЕС - Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция.

nikulden bankaУ нас празнуват и около 33 000 банкови служители, от които 73% са жени. Началото на организираната банкова система в България е поставено през 1879 г., когато Българската народна банка е официално открита. По същото време е създадена Българската земеделска банка - първата търговска банка у нас. През 1992 г. Асоциацията на търговските банки и Българската народна банка възстановяват традицията църковният празник Никулден да се чества и като празник на банките и банкерите. През 2015 г. в България са функционирали 29 банки - Българската народна банка и 28 търговски банки. Произведената продукция от търговските банки през 2015 г. е на стойност 4 318.1 млн. лева.

Подготовка на квалифицирани кадри за банковата система предлагат 17 висши училища в България. През учебната 2015/2016 година в детайлна област „Финанси, банково и застрахователно дело“ се обучават общо 12 259 студенти, от които 7 717 жени. През 2015 г. диплома за висше образование в тази област са получили 4 481 лица, от които 3 052 жени.

На 6 декември празнуват и около половин милион работещи в търговския сектор. През 2015 г. икономически активни са 140 566 предприятия в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, в които е реализиран оборот на стойност 104 389.8 млн. лв. и работят 496 109 лица. Малките и средните предприятия са 124 125, което съставлява 88,3% от търговските предприятия в страната, и в тях работят 89,2% от заетите в сектора.

6 декември е Празникът на Бургас, избран за Най-добър град през 2015 г. в категория „Успешно реализирани европроекти“. Към 31 декември 2015 г. населението на Бургас е 203 017 души, от които 97 027 мъже и 105 990 жени, или на 1000 мъже се падат 1092 жени. През 2015 г. в града са родени 1892 деца, като момчетата (949) са с 6 повече от момичетата. Умрелите са 2288. Естественият прираст е минус 396 лица. През годината в града са се заселили 3242 лица, а са се изселили 4289. Сключени са 828 брака, а разводите са 374. През 2015 г. в гр. Бургас са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1883, а на леглата - 3592. Общият брой на реализираните нощувки е 337 хил., от които 225,2 хиляди са на български граждани. Пренощувалите лица в местата за настаняване в града са 135,7 хиляди, като българските граждани са 97,3 хиляди, или 71,7% от общия брой, а чужденците са 38,4 хиляди. Приходите от нощувки възлизат на 15,9 милиона лева, 53% от тях е делът на приходите от български граждани.

7 любопитни факта за производството, търговията и потреблението на риба в България:

•    10 416 т риба и рибни продукти са произведени през 2015 г. (7 448 т през 2005 година).
•    928 лица са заети в рибното стопанство през 2015 г. (659 през 2005 година).
•    Вносът на риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни възлиза на 139.7 млн. лв. през 2015 г. (30.7 млн. лв. през 2005 година).
•    Износът на риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни е на стойност 49.2 млн. лв. (15.3 млн. лв. през 2005 година).
•    462 са търговските обекти за риба и рибни продукти към 31.12.2015 г. (444 към 31.12.2005 година).
•    5.2 кг е средното потребление на риба и рибни продукти на лице от домакинството (4.2 кг през 2005 година).
•    6.42 лв. е средната цена за килограм прясна и замразена риба (3.15 лв. за кг през 2005 година).

www.infoz.bg (илюстрации: Национален статистически институт)

Теми:

На подобна тема